Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Mer om olika teknik- och tillämpningsområden
Dokumentåtgärder

Vad är språkteknologi? Läs mer om olika delområden

av redaktionenSenast ändrad 2006-12-27 13:57

Skicka material och synpunkter till redaktionen.

Språkteknologi omfattar all tillämpning och användning av språkkunskap vid utveckling av datorsystem som kan känna igen, förstå, tolka, och generera mänskligt språk i alla dess former. I detta ingår också alla hjälpmedel som ett datorsystem erbjuder en skribent för att uttrycka sig bättre i tal eller skrift, liksom en del verktyg som hjälper människor att prata med eller skriva till varandra via en dator.

Språkteknologi utgörs av både tekniker och språkresurser (lexikon, ordböcker etc.). Teknikerna tar form som programvara, medan resurserna är den information som programvaran utnyttjar.

Den grundläggande processen i språkteknikutveckling omfattar:

 • att föra in material i datorn, med hjälp av tal eller text, eller manuellt vid ett tangentbord
 • att tolka det införda materialet, uppdela det i enskilda ord t.ex., eller koda materialet i symbolisk form
 • att förstå materialet, anpassat till behovet i den enskilda tillämpningen
 • att bruka denna förståelse till att t.ex. överföra tal till text, rättstava och avstava, översätta, eller leta efter information
 • att presentera resultatet på en bildskärm, i en högtalare eller på papper.

Denna processmodell finns i olika varianter, där inte nödvändigtvis alla delar ingår.


Viktiga teknik- och tillämpningsområden inom språkteknologi

Under varje språkteknologiskt område finns mer utförlig information.

 • Informationshantering omfattar informationssökning med hjälp av mänskligt språk, både lokalt i t.ex. ett register och på Internet. Hit räknas både problem som har att göra med hur frågor ställs, hur informationen lagras, hur sökning sker och hur svaren presenteras.
 • Lexikon och datasamlingar omfattar både ordböcker och uppslagsverk, såväl svenska som tvåspråkiga och enspråkiga lexikon på andra språk. Hit räknar vi även s.k. korpusar, samlingar av texter där de olika orden bestämts till funktion och innehåll.
 • Skrivhjälpmedel omfattar program som kan erbjuda olika former av språklig hjälp, t.ex. ordbehandlingsprogram som kontrollerar stavning, avstavning, grammatik och stil.
 • Språkinlärning omfattar program för språkinlärning, dels de som hjälper svenskspråkiga att förbättra sin svenska, dels de som syftar till att lära ut främmande språk.
 • Talteknologi handlar om att datorn läser upp en text eller förstår talat språk för t.ex. diktering eller för att lyssna på kommandon.
 • Textanalys handlar om hur datorn kan tolka texter, förstå vilka grammatiska och kontextuella funktioner olika ord fyller och representera en texts innebörd på ett internt format. Hit hör även textgenerering, hur datorn skapar en text från en beskrivning av vad som ska uttryckas.
 • Maskinöversättning omfattar översättning av texter från ett språk till ett annat, antingen som verktyg som hjälper mänskliga översättare eller som program vilka syftar till att åstadkomma en automatisk översättning. Vanligen ger ett sådant program en första grovöversättning som sedan kan förfinas.

Alla dessa områden är delvis överlappande. Ett visst forskningsprojekt eller program kan därför finnas med under flera områden.

Läs mer om språkteknologi på Wikipedia.Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: