Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
You are here: Start page Talteknologi för funktionshindrade

Talteknologi

Document Actions
Talteknologi handlar om att datorn läser upp en text eller förstår talat språk vid t.ex. diktering eller mänskliga kommandon.

Talteknologi för funktionshindrade


Ett funktionshinder innebär för de flesta en begränsad förmåga att använda teknik och tillgodogöra sig elektronisk information. Nästan 2 procent av Sveriges befolkning eller 115 000 personer i åldrarna 16-84 år har en synskada. Av dessa är 15 000 gravt synskadade. Totalt uppskattas antalet personer i Sverige med någon typ av funktionsnedsättning till 1,3 miljoner. Och nästan alla drabbas av någon form av funktionshinder vid något tillfälle i livet, t.ex. en bruten arm. Antalet personer som har anledning att utnyttja it-relaterade hjälpmedel på olika sätt är alltså mycket stort. Många av dessa hjälpmedel är baserade på språkteknologi.

Det stora tillämpningsområdet är webbanpassning, s.k. webb för alla, och den viktigaste språkteknologin för funktionshindrade är talteknologi. Blinda och andra synskadade behöver få texten uppläst med hjälp av talsyntes. Synskadade, liksom rörelsehindrade som har svårt att använda mus, tangentbord eller andra styrenheter, kan behöva dikteringsprogram, talbaserade gränssnitt och andra taligenkänningstillämpningar.

Talsyntes

Att kunna få innehållet på webbplatsen uppläst är nödvändigt för besökare med en synskada. Det gäller såväl helt blinda eller gravt synskadade som personer med nedsatt syn. Även för många med dyslexi och andra lässvårigheter kan detta vara värdefullt. För detta krävs en skärmläsare. Det är ett program som tolkar texten på skärmen och skickar den till en talsyntes, alternativt till en punktdisplay för läsning med fingertopparna. Syntetiskt tal används för att läsa upp texten på webbplatsen och en punktdisplay visar med punktskrift vad som står på skärmen. Talsyntes finns i dag även för handdatorer.

Bland användare med lässvårigheter är det mindre vanligt med skärmläsare och talsyntes i den egna datorn. Då kan i stället webbplatsen erbjuda uppläsning av texten. Skärmläsaren och talsyntesen finns då på en server som kan anropas från vilken Internetansluten dator som helst. En förutsättning är dock att webbplatsen man besöker har tillgång till denna tjänst. Genom att markera textstycken kan användaren få dem upplästa. Det går även att följa länkar och lyssna på hela sidor. En liknande möjlighet erbjuder texter i DAISY-format, som är en ny standard för inläst material. Formatet består av skriven text och uppläsning i kombination. Vid uppläsningen följer en markör med i den skrivna texten. Dessutom ingår en struktureringsfunktion som gör det enkelt att hitta och hoppa till olika delar av texten.

För många är det själva kombinationen – att samtidigt både läsa och lyssna – som ger det bästa stödet. Alla med lässvårigheter är dock inte hjälpta av att få texten uppläst. Att visuellt följa texten kan i sig vara alltför ansträngande för att det samtidigt ska vara möjligt att koncentrera sig på ljudåtergivningen.

Talsyntes kan användas för en mängd andra tillämpningar, t.ex. som integrerad hjälp i skrivstödsprogram för dyslektiker (både skriv- och lästräning kan gå lättare om man får ordet uppläst).

Taligenkänning

Är man synskadad eller rörelsehindrad kan man behöva ge talade kommandon till datorn att utföra olika saker, t.ex. att läsa upp en webbtext. För sådana tillämpningar används s.k. talbaserade gränssnitt till datorn. En vanlig tillämpning, även för icke funktionshindrade, är att med hjälp av ett dikteringsprogram tala in "texter" i datorn, t.ex. ett e-brev. För hörselskadade kan sådan taligenkänning användas för att se vad en samtalspartner säger i form av text. Vidare finns tillämpningar där hörselskadade kan välja att på dator- eller telefonskärmen få en telefonröst kompletterad med eller ersatt av ett syntetiskt ansikte vars läpprörelser den hörselskadade kan läsa. För döva och gravt hörselskadade kan det fungera som god ersättning för teckenspråk, och för personer som har nedsatt hörsel eller arbetar i bullriga miljöer kan det öka förståelsen i ett talat telefonsamtal. Försök pågår även med datoransikten som visar ansiktsuttryck som avspeglar det som sägs: frågeställning, känslor, markering av att något är på väg att sägas etc.


Lästips

  • IT för funktionshindrade och äldre (2003). Vinnova och Hjälpmedelsinstitutet. Informativ liten bok med artiklar som presenterar olika tillämpningsexempel.
  • Torbjörn Lundgren (2002). Framtidens läromedel, Kravspecifikation och bakomliggande behovsinventering. Rapporten är utgiven gemensamt av Hjälpmedelsinstitutet och FMLS.


Länktips


by Ola Karlsson last modified 2006-02-23 16:55

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: