Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Talteknologi

Dokumentåtgärder
Talteknologi handlar om att datorn läser upp en text eller förstår talat språk vid t.ex. diktering eller mänskliga kommandon.

Introduktion

Talteknik gör det möjligt att kunna prata med datorer, och området omfattar både teknik för att få datorn att tala, det vill säga talsyntes, och att få datorn att acceptera mänskligt tal, det vill säga taligenkänning och talförståelse.

Talteknik omfattar huvudsakligen följande områden:

  • Talsyntes innebär generering av en mänsklig röst, till exempel genom att datorn läser upp text eller använder tal för att ge information till användare.
  • Taligenkänning eller diktering är konvertering av röst till text. Det betyder, till exempel, att man kan använda mikrofon eller telefon i stället för tangentbord.
  • Talarigenkänning omfattar både talarvarifiering och talaridentifiering där datorn känner igen vem som talar - om den har hört rösten tidigare. Kallas ibland också röstigenkänning (en term som lätt förväxlas med taligenkänning).
  • Talförståelse innebär att man kan använda tal för att ge datorn kommandon eller begära tjänster. Då är det viktigare att datorn förstår vad användaren menar än att den känner igen exakt vad som har sagts.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
av Mohammad SanamradSenast ändrad 2006-03-07 16:13

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: