Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Talteknologi

Dokumentåtgärder
Talteknologi handlar om att datorn läser upp en text eller förstår talat språk vid t.ex. diktering eller mänskliga kommandon.

Användning


Det som gäller för texter i naturligt språk gäller generellt sett även för tal. Talteknologi har dock utöver detta många potentiella användningsområden som är unika och har stora kommersiella och sociala fördelar. Med hjälp av talbaserade tjänster kan människor använda tal för att få tillgång till datoriserade tjänster och komma åt information via telefon eller andra röstkanaler, utan speciell utbildning, träning eller extra utrustning.

Det är dock mycket svårare att få datorer att kommunicera med mänskligt tal än med text i naturligt språk. Även om vi sett stora framgångar i utvecklingen av talteknologi, inte minst inom talsyntes, kan man inte nog underskatta svårigheterna för datorer att förstå mänskligt tal. Ljuden i den mänskliga rösten varierar inte bara från talare till talare utan också för en och samma talare beroende på situation och sammanhang.

Med ett växande behov av snabb tillgång till information, och samtidigt en starkt ökad användning av mobiltelefonen som kommunikationsmedel, är det uppenbart att utnyttjandet av telefontjänster kommer att växa snabbt framöver. Och i den utvecklingen kommer talteknologin utgöra en central faktor.

av Mohammad SanamradSenast ändrad 2006-03-07 16:08

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: