Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Språkinlärning

Dokumentåtgärder
Språkinlärning omfattar program för språkinlärning, dels de som hjälper svenskspråkiga att förbättra sin svenska, dels de som syftar till att lära ut främmande språk.

Introduktion

Datorstödd språkinlärning är en tvärvetenskaplig disciplin i skärningspunkten mellan ett antal olika forskningsområden som pedagogik, lingvistik, psykologi och datavetenskap. Dessa ämnen har viktiga bidrag att lämna till forskning och utveckling inom området. Många som skrivit om CALL (Computer-Assisted Language Learning) anser att pedagogiken bör ha den mest framträdande rollen. Men här ges framför allt språkteknologins och datalingvistikens perspektiv.

Rent allmänt kan språkteknologer bidra till utvecklingen av CALL-program och -system genom att:

  • tillsammans med språklärare utforma och förverkliga bra CALL-tillämpningar
  • utvärdera CALL-tillämpningar
  • skapa verktyg för att utveckla och utvärdera sådana tillämpningar
  • göra en realistisk bedömning av (1) om en viss funktionalitet är möjlig att uppnå och (2) vad det i så fall skulle kosta.

I sammanhanget är det viktigt att påminna om att målet med att införa datorstöd i konventionell lärarledd undervisning inte är att ersätta utan att hjälpa läraren (och eleven), och att datorer inte måste användas bara för att man kan göra det, i meningen att det är tekniskt genomförbart. Å andra sidan har datorn kommit för att stanna i skolan liksom i samhället i övrigt, så det vore dumt att inte använda den på bästa sätt.

1 2 3 4 5
av Lars BorinSenast ändrad 2006-03-10 11:42

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: