Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Skrivhjälpmedel

Dokumentåtgärder
Skrivhjälpmedel omfattar program, som kan erbjuda olika former av språklig hjälp, t.ex. ordbehandlingsprogram som kontrollerar stavning, avstavning, grammatik och stil.

Läs- och länktips

Lästips

 • Rickard Domeij (2005), Datorn granskar språket. Utgiven av Svenska språknämnden. Läs mer.
 • Rickard Domeij (2005), Så klarar man språkkontrollen. I: Språkvård 2/2005, utgiven av Svenska språknämnden. [pdf]
 • Rickard Domeij (2003), Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen. Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Inst. för lingvistik, Stockholms universitet. Avhandling.
 • Sylvana Sofkova Hashemi och Ylva Hård af Segerstad (2004), Att lära sig skriva i IT-samhället. Inst. för lingvistik, Göteborgs universitet. [pdf]
 • Ola Karlsson (2007), Alla skriver! Text publicerad på Språkrådets sidor.
 • Ola Karlsson (2007), Kontrollera språkkontrollen. Artikel i Språkvård 2/2007. [pdf]
 • Ola Knutsson (2005), Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish. Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Avhandling.
 • Ola Knutsson (2001), Automatisk språkgranskning av svensk text. Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Lic-avhandling.
 • Nina Pilke (2007), Kontroll över kontroll – funktioner i ett språkkontrollprogram för svenska med tanke på andraspråksinlärare på universitetsnivå. Proceedings of the University of Vaasa research papers 278.


Länktips

 • Radioprogrammet Språket om datoriserade skrivstöd.
 • Gratisprogrammet Grim.
1 2 3 4 5 6 7
av redaktionenSenast ändrad 2007-10-12 14:47

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: