Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Skrivhjälpmedel

Dokumentåtgärder
Skrivhjälpmedel omfattar program, som kan erbjuda olika former av språklig hjälp, t.ex. ordbehandlingsprogram som kontrollerar stavning, avstavning, grammatik och stil.

Introduktion

Datorstödd språkgranskning med kontroll av språklig korrekthet och stil är ett av språkteknologins största tillämpnings­områ­den. För engelska och andra stora språk är detta något som hör till ordbehandlarens standardutrustning. Utveck­lingen av liknande program för svenska har släpat efter men börjar nu komma i kapp. I MS Word för Windows 2000 går det för första gången att kontrollera grammatiken i svenska texter med hjälp av det finska företaget Lingsofts grammatikkontroll.

En språkkontroll omfattar granskning av flera typer av språkliga problem med hjälp av mer eller mindre avancerade metoder. Kontroll av stavning, tecken, ordval och fraseologi är inte lika svår att genomföra på ett någorlunda tillfreds­ställande sätt som kontroll av syntaktiska fel, vilka kräver avancerade datorling­vistiska metoder.

1 2 3 4 5 6 7
av Rickard DomeijSenast ändrad 2006-03-10 11:46

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: