Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Dialogsystem

Dokumentåtgärder
Dialogsystem är datorprogram som gör att man föra en mer eller mindre naturlig dialog med en dator, på svenska, engelska eller annat naturligt språk.

Introduktion

Dialogsystem är datorprogram som gör att man kan föra en mer eller mindre naturlig dialog med en dator, på svenska, engelska eller annat naturligt språk. Helst vill man att det språk man använder skall vara helt utan restriktioner, men det finns också forskning som undersöker möjligheten att använda ett enklare, mer begränsat, språk. Studier har emellertid visat att man i samtal med en dator oftast använder ett enklare språk, t.ex. med färre artighetsfraser.

Ofta sker dialogen med tal och området gränsar därför naturligt till talteknologin, men till skillnad från talteknologi är fokus inte på hur datorn skall förstå hur vi talar utan på det som kommer efter att man förstått vad användaren sa. Vad förväntar sig användaren att datorn skall göra? Hur skall svaret utformas? etc.

Förenklat kan man säga att ett dialogsystem har två uppgifter: att kontrollera dialogen med användaren så att den blir naturlig och effektiv och att komma ihåg vad som sagts (dialoghistorien), så att användaren slipper upprepa det som redan är sagt.

wface

1 2 3 4
av Arne JönssonSenast ändrad 2007-09-04 12:52

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: