Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Mer om olika teknik- och tillämpningsområden Dialogsystem Dialogmodellering

Dialogsystem

Dokumentåtgärder
Dialogsystem är datorprogram som gör att man föra en mer eller mindre naturlig dialog med en dator, på svenska, engelska eller annat naturligt språk.

Dialogmodellering

En dialogmodell talar om hur man skall representera den pågående dialogen och hur dialogsystemet skall veta hur det skall agera i olika situationer. Dialogmodellen kan vara mer eller mindre sofistikerad, mycket beroende på hur avancerad dialog som krävs.

I den enklaste dialogmodellen har systemet kontroll och ställer en fråga som skall besvaras med ett enkelt svar. Detta är typiskt för t.ex. automatiserade telefonväxlar, där dialogsystemet ber användaren tala om namnet på den person man vill tala med och därefter kopplar fram samtalet. Här finns det inte stort behov att hålla reda på någon dialoghistoria.

Mer komplicerat blir det om användaren tillåts ställa en godtycklig fråga eftersom dialogsystemt då inte vet vad användaren vill. Användaren är begränsad till en domän, t.ex. myndighetsinformation. Oftast kombineras sådana fråge-svarssystem med en enkel dialoghistoria så att användaren enkelt kan ställa uppföljningsfrågor. Dialogkontrollstrategin har också ofta möjligheten att be användaren om klargöranden.

I en annan vanlig typ av system måste systemet ta initiativet för att få information från användaren innan det kan ge ett svar. Detta är typiskt för t.ex. tidtabellssystem där dialogmodellen innehåller ett flertal parametrar som måste ha fått ett värde innan information kan ges. I dessa system är det också vanligt att dialogmodellen tillåter användaren att ge mer information än vad som efterfrågats som svar på en fråga från dialogsystemet.

Det finns mer sofistikerade dialogmodeller som också kan hjälpa en användare att lösa uppgifter. Dialogmodellen måste då veta hur man löser uppgiften och kan sedan identifiera var i lösandet av uppgiften användaren är och ge råd om hur användaren bör fortsätta baserat på det.

I flera av systemen vill man också kunna modellera enskilda användare. Detta förutsätter att dialogsystemet kan avgöra vad som är viktigt att komma ihåg om användaren också när något inte längre gäller.

av Arne JönssonSenast ändrad 2007-01-02 15:32

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: