Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Maskinöversättning

Dokumentåtgärder
Maskinöversättning omfattar översättning av texter från ett språk till ett annat, antingen i form av verktyg som hjälper mänskliga översättare, eller program som syftar till att åstadkomma av automatisk översättning. Vanligen ger ett sådant program en första grovöversättning som sedan kan förfinas.

Översättningsminnen

Översättningsminnen utgår från ett väsentligt annorlunda tänkande än automatiska översättningssystem. För det första handlar det om att utveckla system i översättarens tjänst, snarare än att ta över översättarens jobb. För det andra är det faktiskt förekommande meningar som lagras, snarare än abstrakta enheter som ordstammar och konstruktionsregler.

Översättningsminnen kan fungera på lite olika sätt, men deras väsentliga funktion består i att de kan göra översättaren uppmärksam på att en mening varit översatt tidigare, och visa hur den då översattes. Därtill finns också möjligheten att använda ofullständiga matchningar; meningar i arkivet som har vissa likheter med meningar i den aktuella texten kan tas fram, där graden av likhet kan varieras från t.ex. endast skillnader i skiljetecken, stor eller liten bokstav till ett visst antal överensstämmelser mellan förekommande ord. Förutom själva översättningsarkivet innehåller ett översättningsminne ofta en termbas och andra komponenter som kan vara användbara i översättningsarbetet.

Ett översättningsminne är dock inte utan styrande effekter. Eftersom arkiven i dag är baserade på meningar, så finns en risk att fokus förskjuts från texten som helhet till översättning av meningar. Detta förstärks av att översättningen sker på en skärm, där den aktuella meningen kanske markerats genom en särskild färg och översättaren bara ser en del av den närmast omgivande texten. Genom att systemet föreslår översättningar för översättaren uppstår också en styrningseffekt. Denna behöver inte vara negativ för översättningens kvalitet. Konsekvens vid termöversättning är naturligtvis bra, och kan också vara en fördel vad gäller fraseologin för många texttyper, men helt klart blir översättaren mindre fri.

Påverkan gäller inte bara den enskilde översättaren, utan också översättningsarbetets allmänna riktlinjer. Tekniken utnyttjas maximalt och med bästa förtjänst när de översättningar som systemet föreslår kan användas utan ändringar. Flera personer i ledande ställning på översättningsföretag och -avdelningar har berättat att riktlinjerna för översättningsarbetet ändrats, sedan man tagit översättningsminnen eller automatiska översättningssystem i bruk. Bland annat rekommenderar man nu översättarna att undvika tillägg och strykningar, och översätta så nära originalets struktur och innehåll som möjligt. Förhoppningen hos de översättningsansvariga är då att det ska gå lättare att återanvända översättningarna.

av Lars Ahrenberg och Magnus MerkelSenast ändrad 2005-11-03 16:17

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: