Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Maskinöversättning

Dokumentåtgärder
Maskinöversättning omfattar översättning av texter från ett språk till ett annat, antingen i form av verktyg som hjälper mänskliga översättare, eller program som syftar till att åstadkomma av automatisk översättning. Vanligen ger ett sådant program en första grovöversättning som sedan kan förfinas.

Introduktion

En betydande del av de texter som framställs på svenska språket under ett år är översättningar, framförallt från engelska original. Endast en bråkdel av dessa framställs ännu så länge med hjälp av någon form av avancerade datoriserade översättningsstöd. Exempel på sådana översättningsstöd är system för automatisk översättning eller integrerade systemomgivningar för översättare med ett översättningsarkiv som en central komponent. De senare kallas ofta på engelska för translator's workbenches; vi kan kort och gott kalla dem för översättningsminnen.

Översättningsminnen är i dag allmänt använda och även automatiska system tas alltmer i bruk, särskilt vid översättning av brukstexter som produktinformation, användarhandledningar, rapporter, PM och protokoll av olika slag, t.ex. inom den europeiska unionen. Det är därför av stor vikt att ta reda på hur de påverkar översättningsarbetet, både för de översättare och redigerare som utnyttjar dem, och för de läsare som ska ta del av den slutliga översättningen.

Oavsett om översättningssystem används för att producera tryckfärdiga översättningar av hög kvalitet eller för att ge läsare ungefärliga översättningar av innehållet i en text på ett främmande språk, så kommer vi att möta fler och fler översatta texter där tekniken påverkar svenska språket i stort. På samma sätt som när det gäller översättningsminnen kan automatiska översättningssystem förbättras, men det måste finnas goda möjligheter till enkla och praktiska lösningar för dem som ska redigera och putsa till översättningarna sedan datorn gjort sitt. Det är nödvändigt för att översättningarna ska bli funktionella och anpassade till ett naturligt svenskt språkbruk.

1 2 3 4
av Lars Ahrenberg och Magnus MerkelSenast ändrad 2006-03-10 11:45

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: