Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Informationshantering

Dokumentåtgärder
Informationshantering omfattar informationssökning med hjälp av mänskligt språk, både lokalt i t.ex. ett register och på Internet. Hit räknas både problem som har att göra med hur frågor ställs, hur informationen lagras, hur sökning sker och hur svaren presenteras.

Textsammanfattning

Sammanfattning av texter har varit ett praktiskt problem som språkteknologin arbetat med ganska länge. Manuellt producerade sammanfattningar har studerats i flera omgångar i hopp om att där finna ledtrådar hur ett automatiskt system skulle kunna gå till väga - men det är tydligt att människor bearbetar text på ett sätt som inte är lätt att emulera med dagens system, och att mänskliga sammanfattare inte är konsekventa i sitt arbete.

Äkta sammanfattning förutsätter verklig textförståelse och kan inte åstadkommas med dagens språkteknologi. Äkta sammanfattning är svårt även för människor.

Meningsurval är en enkel genväg till sammanfattning. Det går ganska enkelt att använda ordförekomster till ledtrådar för att plocka ut en delmängd av textens meningar; svårigheten består dels i att klistra ihop dem igen till en koherent text och dels i att undvika att meningarna blir obegripliga om de innehåller syftningar till intilliggande meningar som inte tagits med i sammanfattningen.

Textreduktion är termen för ytterst kompakta sammanfattningar där en text sammanfattas med blott ett par ord. Textreduktion baseras på tekniker för nyckelordsurval och indexering, och tekniken är främst användbar där inte skärmstorlek eller andra fysiska begränsingar tillåter hela texter visas.

av Jussi KarlgrenSenast ändrad 2005-11-16 02:49

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: