Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Informationshantering

Dokumentåtgärder
Informationshantering omfattar informationssökning med hjälp av mänskligt språk, både lokalt i t.ex. ett register och på Internet. Hit räknas både problem som har att göra med hur frågor ställs, hur informationen lagras, hur sökning sker och hur svaren presenteras.

Introduktion

Informationsteknologi generellt har ända sedan tryckpressens uppfinnande syftat till att underlätta för informationsproducenterna. Det har stadigt blivit mindre arbetsamt och kostsamt att producera och distribuera information.

För informationskonsumenterna har det inneburit ett överflöd av källor att välja mellan, men inga särskilt effektiva verktyg att göra sovringen med.

Informationshantering är samlingsnamnet för de tekniker som finns för att underlätta för läsaren att välja bland, leta i och återfinna befintliga och tänkbara informationskällor, samt att strukturera, förädla och organisera den funna informationen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
av Jussi KarlgrenSenast ändrad 2006-02-22 16:15

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: