Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
Document Actions

Response #2 to "Underlätta inskrivning av uppgifter"

View issue in full

Irriterande men kanske inte jätteviktigt. Det beror lite på om även utomstående ska skriva in poster eller inte. Kanske kan man göra vissa förändringar utan större ingrepp? Om default på start- och slutdatum är dagens datum är det t.ex. en lite förbättring. Eller att det står 00.00 som start- och sluttid i stället för nåt konstigt tidsvärde som nu. Du kan väl se om det enkelt går att göra några såna justeringar. Om inte, finns det viktigare saker att slutföra i webbutvecklingen.

by (anonymous) last modified 2007-04-11 09:51

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: