Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
You are here: Start page Web site work Underlätta inskrivning av uppgifter
Document Actions

Underlätta inskrivning av uppgifter

Area User interface
Issue type Feature
Severity Important
Submitted by rickarddomeij
Submitted on 2007-04-02
Responsible petern
State Open
Förslag för att göra det smidigare att skriva in händelser och andra uppgifter på webbplatsen.

Det måste gå smidigare att skriva in uppgifter på webbplatsen. Det tar tid och är irriterande när man behöver hålla på med sånt som borde kunna göras automatiskt. Förslag till förbättringar:

Skriver man in en händelse ska man ange datum och tid. Det innebär att man först ska välja månad och tid för när händelsen startar och sedan göra samma sak för när händelsen slutar. Två små förändringar skulle underlätta mycket:

1. Det startdatum jag väljer ska också automatiskt sättas som slutdatum. Det gör att jag i de allra flesta fall slipper skriva in slutdatum manuellt eller bara ändra dag.

2. Grundvärdet för tid ska vara  --.--,  dvs. ingen tid.  Oftast vet man inte när en konferens eller vad det är börjar och slutar exakt. Om jag inte skriver in tidsuppgifter ska de inte heller visas i händelsen.

Om en uppgift är skapad av någon av oss ska texten "av redaktionen" visas, inte Ola Karlsson eller Rickard Domeij.
Added by petern on 2007-04-10 18:01

Dessa är förändringar som ser förrädiskt enkla ut, men som jag tror kommer att ta ganska mycket tid i anspråk eftersom de innebär att ändra ganska mycket i Plones standardbeteende. Så min fråga är egentligen, är detta "Important"? I så fall, vilket av detta är viktigast? Kan man ta och dela upp det på deluppgifter?

Added by (anonymous) on 2007-04-11 09:51

Irriterande men kanske inte jätteviktigt. Det beror lite på om även utomstående ska skriva in poster eller inte. Kanske kan man göra vissa förändringar utan större ingrepp? Om default på start- och slutdatum är dagens datum är det t.ex. en lite förbättring. Eller att det står 00.00 som start- och sluttid i stället för nåt konstigt tidsvärde som nu. Du kan väl se om det enkelt går att göra några såna justeringar. Om inte, finns det viktigare saker att slutföra i webbutvecklingen.

Added by (anonymous) on 2011-06-12 16:21

HIbXeh ugdyddroronq, [url=http://qdejkqtvwngv.com/]qdejkqtvwngv[/url], [link=http://hvnahdhwuexw.com/]hvnahdhwuexw[/link], http://addjwrkywgdk.com/


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: