Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
You are here: Start page Web site work RSS för Events kraschar
Document Actions

RSS för Events kraschar

Area Functionality
Issue type Bug
Severity Medium
Submitted by petern
Submitted on 2006-08-20
Responsible petern
State Tested and confirmed closed
En bugg i RSStemplaten gör att hela feeden dör om ett objekt saknar text.

Eftersom vissa objekt (Events) inte har brödtext så dör RSS-genereringen av dessa.

Added by petern on 2006-08-20 18:56
Changed issue state: resolved → closed

Fixade så en säker hämtning sker av text från objekt. Man borde kanske kräva brödtext på Events också?


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: