Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Resurser Produkter
Dokumentåtgärder

Produkter

Upp en nivå

På denna sida listas kommersiella produkter vilka antingen är utvecklade av ett svenskt företag eller stödjer det svenska språket.

Skicka material och synpunkter om produkter till redaktionen.

Acapela talsyntes av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 17:15

Acapela Group har ett antal olika produkter för talsyntes.

Företag: [Acapela Group]
[extern länk] [demolänk]
Artificial Solutions interaktiva guider av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 17:23

En interaktiva guide är en webbaserad kundtjänst som gör det möjligt för människor att använda webben genom vanlig dialog.

Företag: [Artificial Solutions]
[extern länk] [demolänk]
CD-ORD av redaktionen — Senast ändrad 2008-10-27 11:35

CD-ORD är ett nytt läs- och skrivverktyg med talsyntes, ordprediktion och alternativa förslag på ord. CD-ORD består av omfattande grundordböcker på svenska, engelska och tyska. Ordböckerna är baserade på en frekvensanalys i respektive språk. Det är lätt att lägga till andra ordböcker, t.ex. fackordböcker. Programmet tar hänsyn till eventuella stavningssvårigheter genom att tolka vanliga feltyper och homofoner. Du får förslag utifrån kontexten även då du skriver orden fel. Ordprediktionen följer kontexten och ordförslagen anpassas efter användaren. CD-ORD kan integreras fullt ut med andra program som Internet Explorer, MS Word och Outlook.

CD-ORD har utvecklats av Mikro Værkstedet A/S.

Företag: [Elevdata]
[extern länk]
Culler av redaktionen — Senast ändrad 2006-11-13 11:13

Culler är ett frasfinnarverktyg baserat på stora textsamlingar. Culler finns för engelska, svenska och polska.

Företag: [Lexware]
[extern länk] [demolänk]
Dragon Naturally Speaking av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 17:24

Dragon Naturally Speaking är ett talstyrningsprogram för automatisk diktering och datorkommandon för PC.

Företag: [Nuance]
[extern länk]
Déjà Vu av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 17:25

Déjà Vu är ett program för datorstödd översättning, där tidigare översättningar sparas för att automatiskt kunna återanvändas.

Företag: [Atril]
[extern länk] [demolänk]
ESTeam Translator av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 17:26

ESTeam Translator är en verktygslåda som kombinerar översättningsminne och maskinöversättning med inbyggda flerspråkiga ordlistor och översättningsregler. Översättningar kan göras från och till engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, danska, svenska, nederländska, grekiska, danska, norska och finska.

Företag: [ESTeam]
[extern länk]
Freeway av redaktionen — Senast ändrad 2007-03-26 14:59

Freeway är Lionbridges onlineplattform för tjänster.  Lionbridges kunder och översättare har gratis tillgång till Freeways samarbetsfunktioner och språkteknik.  Med Freeway kan de påbörja och följa upp översättningsprojekt, samarbeta med projektteam, hantera språktillgångar etc.

Freeway bygger på språkhanteringssystemet Logoport och kan användas av tusentals personer samtidigt.  Freeway är ett webbprogram som används efter behov, med vilket man kan lägga till nya användare direkt och lansera nya funktioner till alla användare samtidigt.

Företag: [Lionbridge]
[extern länk]
Grammatifix av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 17:27

Grammatifix är ett program för svensk grammatikkontroll och ingår bl.a. i den svenska utgåvan av Microsoft Office 2000.

Företag: [Lingsoft]
[extern länk]
Granska av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-20 14:33

Granska är ett skrivstödsprogram för svenska med bl.a. grammatikkontroll samt hjälpmedel för att hitta svårupptäckta fel. Granska hittar inte bara stavfel utan även olika typer av grammatiska fel som är vanliga när texter produceras med ordbehandlare.

Företag: [Euroling ]
[extern länk] [demolänk]
Icepeak Attendant av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:50

Icepeak Attendant är ett talstyrt telefonistsystem. Icepeak säljer även andra talstyrda informationstjänster för telefoni, bland annat Icepeak TeleServer och Predictive Dialer.

Företag: [Icepeak]
[extern länk]
Idiomatica av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:50

Idiomatica är ett översättningsprogram som använder sig av en interlingua-ansats, där texten först lagras i en språkneutral struktur innan den översätts till målspråket.

Företag: [Transmachina]
[extern länk]
Intelligent Speech Interfaces av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:51

Intelligent Speech Interfaces platform är en plattform för olika taltekniker med olika tillämpningar, till exempel inom telefonitjänster och elektronikprodukter.

Företag: [Voxi]
[extern länk]
Lingsoft CGDT av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:52

CGDT (Constraint Grammar Development Tools) är en utvecklingsmiljö med verktyg för att konstruera en egen Constraint Grammar.

Företag: [Lingsoft]
[extern länk]
Lingus - ett system för språkinlärning av redaktionen — Senast ändrad 2007-11-02 13:14

Lingus är ett system för datorstödd språkinlärning vid självstudier, på distans eller i skolan. Eleven kan på ett effektivt och stimulerande sätt
öva alla delar av språket: uttal, hör- och läsförståelse, grammatik, skriftlig och muntlig uttrycksförmåga, ordkunskap etc.

Företag: [Larson Education]
[extern länk]
LäsWeb av redaktionen — Senast ändrad 2008-10-01 17:12

LäsWeb 2.0 är marknadsledande på text -till- tal lösningar i Norge och Danmark. Under våren 2008 lanserades produkten, som är en webbaserad ASP tjänst, även på den svenska marknaden.

Företag: [LäsWeb]
[extern länk]
Machinese Syntax av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:53

Machinese Syntax är en syntaktisk parser som ger en fullständig syntaktisk analys med både morfologisk information och information om funktionella relationer mellan ord och fraser. Machinese Syntax finns för svenska.

Företag: [Connexor]
[extern länk] [demolänk]
Master Translator Pro av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:53

Master Translator Pro är ett översättningsverktyg för interaktiv eller helautomatisk översättning av dokument från finska till engelska och vice versa. Nästa språkpar som kommer att lanseras är svenska-finska-svenska.

Företag: [Master's Innovations]
[extern länk]
MyVocab av redaktionen — Senast ändrad 2007-11-15 08:09

MyVocabs ProAktiva Lexikon behandlar vilka texter som helst som du själv valt ut. Det ProAktiva lexikonet visar vilka ord och uttryck som är viktiga för dig att lära i en viss specifik text och skapar sedan automatiskt en ordlista till den.

Företag: [Vocab]
[extern länk] [demolänk]
Ordboken av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 18:54

Ordboken är ett lexikonprogram med Norstedts lexikon.

Företag: [Datadromeda]
[extern länk] [demolänk]

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: