Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Aktörer Företag
Dokumentåtgärder

Företag

Upp en nivå

På denna sida listas företag med anknytning till svensk språkteknologi. Detta kan antingen innebära att företagets produkter finns för svenska, alternativt att företaget är baserat i Sverige.

Skicka material och synpunkter om företag till redaktionen.

Acapela Group av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:34
(F.d. Babel Technologies, Elan Speech och Babel Infovox.) Acapela Group utvecklar och säljer produkter för talbaserade gränssnitt, såsom taligenkänning och text-till-tal. Den svenska delen av företaget finns i Stockholm.
[extern länk]
Artificial Solutions av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:42
Artificial Solutions bygger så kallade interaktiva guider, vilka gör det möjligt för människor att navigera på Internet med hjälp av vanligt språk. Artificial Solutions kontor ligger i Stockholm.
[extern länk]
Asimus av redaktionen — Senast ändrad 2006-03-28 10:48
Asimus erbjuder tjänster för företag som behöver söka, analysera och strukturera stora mängder information. Asimus erbjuder konsulttjänster tillsammans med egna tekniska lösningar för bl.a. informationssökning och datautvinning.
[extern länk]
Askology av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:43
Askology säljer framför allt två produkter, Quickask och Qmail. Quickask är en sökmotor som försöker ge relevanta svar på webbesökarnas frågor. Qmail är ett system för automatisk svarshantering för e-post med avancerad språkförståelse. Askology är ett avknoppningsföretag från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
[extern länk]
Atril av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:43
Atril utvecklar och säljer Déjà Vu, en produkt för datorstödd översättning. Svenska är ett av ett antal språk som stöds.
[extern länk]
Bitlips av redaktionen — Senast ändrad 2007-02-27 13:10
Bitlips AB är ett talteknologiskt företag i Finland, med produkter för bl.a. finska, svenska och engelska.
[extern länk]
Connexor av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:44
Connexor är ett finskt företag som utvecklar och säljer program för flerspråkig språkanalys och språkförståelse. Dessa kan användas som delkomponenter i andra applikationer, såsom text mining, knowledge management, maskinöversättning, dokumenthantering och talteknologi.
[extern länk]
Datadromeda av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:44
Datadromeda är ett Stockholms-baserat företag som har som en av sina huvudprodukter ett lexikonprogram kallat Ordboken.
[extern länk]
Dialogue Technologies av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 15:24
Dialogue Technologies har utvecklat och licensierar två produkter, Q&A Web Assistant och Q&A Professional. Dessa produkter har förmågan att förstå frågor uttryckt i användarens eget språk – och att återge ett korrekt svar.
[extern länk]
Elevdata av redaktionen — Senast ändrad 2007-11-07 13:11
Elevdata i Malmö är ledande distributör på talsynteser och andra hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter. Elevdata erbjuder talsyntes för alla genom sitt Talavtal.För personer med läs- och skrivsvårigheter utgör en talsyntes med svenskt tal i datorn ett bra stöd. Framstegen ökar med möjligheten att kunna lyssna på texten både före, under och efter arbetet. Tidigare har kostnaden för talsynteser gjort att skolans ekonomi endast räckt till installation i ett fåtal datorer. Med Elevdatas Talavtal installeras talsynteser i alla skolans datorer till en mycket låg årlig kostnad.
[extern länk]
ESTeam av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:46
ESTeam finns i Göteborg och har sin utveckling i Aten, Grekland. Företaget tillhandahåller översättningsmiljöer för både interaktiv och automatisk översättning.
[extern länk]
Euroling av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:47
Euroling utvecklar och säljer SiteSeeker, en sökmotor för webbplatser och intranät, vilken inkluderar språkteknologi. Företaget har sitt kontor i Stockholm.
[extern länk]
Explicon av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:48
Explicon, som har sitt kontor i Stockholm, säljer egenutvecklade språkteknologiprodukter samt tjänster för att effektivisera översättning och annan informationshantering.
[extern länk]
FindAgent av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:49
FindAgent är ett mediabevakningsföretag med kontor i bland annat Stockholm. Den insamlade informationen analyseras med en sökmotor som bygger på språkteknologisk kunskap, och utvecklad av Hapax.
[extern länk]
Fodina Language Technology av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:49
Fodina, som finns i Linköping, tillhandahåller tjänster och verktyg för effektivisering av terminologi- och översättningsprocesser med utgångspunkt i kundernas egen dokumentation.
[extern länk]
Gavagai av redaktionen — Senast ändrad 2008-10-10 10:16
Gavagai gör textanalys på stora textmängder för att få fram åsiktsyttringar och attityder. Gavagai erbjuder textanalystjänster med flera användningsområden. En tillämpning kan t.ex. vara övervakning och utvinning av negativ och positiv information om  ett varumärke i texter.
[extern länk]
IBM av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:50
IBM har bland sina produkter text-till-tal och tal-till-text-program.
[extern länk]
Icepeak av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:50
Icepeak ligger i Stockholm och utvecklar produkter med talteknologi, såsom bokningstjänster, informationstjänster och röststyrda telefonister.
[extern länk]
Ideometrics av redaktionen — Senast ändrad 2008-05-23 12:56
Ideometrics tillhandahåller nästa generations opinions- och attitydundersökningar. Inga intervjuer, enkäter eller fokusgrupper används. Ideometrics produkt bygger på ett nytt tankesätt och ny teknik. Testet är ett helautomatiskt program som kombinerar modern språkteknologi och avancerade analysmetoder. Grundmetoden bygger på en teknik som kallas ”word association-task”.
[extern länk]
Insipio av redaktionen — Senast ändrad 2007-04-13 14:31
Insipio är ett företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom området ökad informationstillgänglighet av elektroniskt lagrad information, framförallt för Internet och mobila lösningar.
[extern länk]

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: