Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
You are here: Start page Vetenskapsrådet utreder behovet av språkteknologisk infrastruktur

Vetenskapsrådet utreder behovet av språkteknologisk infrastruktur

Document Actions

Vetenskapsrådet avser att under 2012 utreda språkteknologiområdets behov av infrastruktur, bland annat relaterat till CLARIN, och hur det svenska samarbetet bör organiseras. Detta framgår av Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2012, s. 80-81. 

by Rickard Domeij last modified 2012-01-11 17:16

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: