Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Umeå universitet söker doktorand inom projektet Tree Series in Language Technologies

Umeå universitet söker doktorand inom projektet Tree Series in Language Technologies

Dokumentåtgärder

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, i samarbete med avdelningen för Informationssystem vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), söker en doktorand i datavetenskap inom projektet Tree Series in Language Technologies and Plan Recognition.

Planigenkänning är ett forskningsområde som studerar hur en aktörs strategiska mål kan identifieras genom att observera dennes handlingar, eller effekter av dessa handlingar. Projektet syftar till att utveckla lämpliga metoder och algoritmer och, baserat på resultaten av detta forskningsarbete, utforma och implementera ett mjukvarusystem för planigenkänning som fokuserar på språklig data. Den avsedda applikationen ställer höga krav på systemet i termer av effektivitet, skalbarhet och säkerhet, vilket innebär att systemet bör baseras på bevisligen korrekta algoritmer och verifieras med formella metoder. Resultatet av forskningen kommer att användas av FOI i projekt finansierade av Försvarsmakten och EU med målet att visa hur militär underrättelsetjänst kan bedrivas effektivare. På lång sikt förväntas forskningen leda till nya verktyg som används av Försvarsmakten.

För att vara behörig måste den sökande ha avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå och minst 90 hp inom ämnesområdet datavetenskap, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7). Se gärna
http://www.teknat.umu.se/digitalAssets/62/62619_studieplan_dv_dokt.pdf för mer information. Sökande bör ha goda kunskaper inom teoretiskt datalogi, särskilt komplexitetsteori och formella språk, samt praktiska erfarenheter av programmering, gärna i Java, och mjukvaruteknik. Goda färdigheter i engelska i tal och skrift är ett krav.

Doktoranden skall främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen inom projektområdet. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Projektet är delfinaniserat av FOI, avdelningen för Informationssystem/KE Informatik i Stockholm. FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling och studier. Doktoranden förväntas besöka FOI minst två gånger per år.

Ansökan skall innehålla ett brev där sökanden beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer och intressen. Ansökan skall också innehålla en meritförteckning, kopia av relevanta betygshandlingar, samt en kopia eller sammanfattning av sitt examensarbete. Befintliga vetenskapliga publikationer kan användas för att stärka ansökan. På grund av samarbetet med FOI måste den sökande vara svensk medborgare.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Din ansökan, märkt med dnr 313-661-11 ska vara inkommen till jobb@umu.se eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2011-12-12.

Välkommen med din ansökan!

av redaktionenSenast ändrad 2011-11-16 13:34

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: