Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
You are here: Start page Talteknologi - vad kan vi och vad vill vi?

Talteknologi - vad kan vi och vad vill vi?

Document Actions

Ett nordiskt seminarium arrangeras 24-25 oktober i Lund om taligenkänning och dess konsekvenser för teknikutveckling, språk och samhälle. Seminariet hålls i anslutning till SLTC 2012

by Rickard Domeij last modified 2012-02-15 17:45

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: