Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Språkteknologin lyfts fram i Språkrådets omvärldsanalys

Språkteknologin lyfts fram i Språkrådets omvärldsanalys

Dokumentåtgärder

Språkrådet har nu färdigställt sin årliga omvärldsanalys för språksituationen i Sverige, med en tillbakablick på det år som gått. Rapporten behandlar situationen för svenska språket, det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken och tar upp utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning.

I ett av de tre huvudavsnitten beskrivs den aktuella utvecklingen inom området e-tillgänglighet, språkteknologi och språklig infrastruktur. Genombrottet för taligenkänning inom digitala medier och behovet av språkinfrastruktur för att utveckla språkteknologi för svenska och andra språk i Sverige är två sakfrågor som lyfts fram särskilt.

Det engelska public service-företaget BBC har utvecklat ett taligenkänningssystem för att kunna texta direktsända tv-program, och SVT vill nu göra något liknande. Men för att utveckla sådan teknik för svenska krävs tillgång till kostsamma språkresurser i form av taldatabaser, lexikon och andra språkdata. I rapporten betonas samtidigt vikten av tillgång till fria och öppna data. En vägledning om hur man som myndighet går tillväga för att dela med sig av öppna data har tagits fram av E-delegationen. Förhoppningen är att sådana data kan omfattas även av språkresurser i form av digitala ordböcker, stavningskontroll och språkinlärningsprogram.

Den digitala agendan (It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Näringsdepartementet 2011) uppmärksammar också behovet av språkliga data och resurser för att stimulera utvecklingen av digitala tjänster genom att slå fast att ”det långsiktiga etablerandet av en nationell språkbank med språkdatabaser främjar utvecklingen av teknik vilket gagnar språken i Sverige och ökar tillgängligheten till information för alla” (s. 37).

Regeringen hade redan tidigare uppdragit åt Institutet för språk och folkminnen att genom sin avdelning Språkrådet ta fram ett beredningsunderlag för att utveckla formerna för drift och samordning för en nationell språkdatabank (ku2011/860/KA). Det har ingått i uppdraget att ta fram en behovsanalys och kostnadsberäkning för projektet, undersöka vilka tillgängliga tjänster som kan användas samt lämna förslag till långsiktig finansiering av språkdatabanken. En viktig utgångspunkt är att databanken bör vara öppen för aktörer som vill använda den som bas för produkt- och tjänsteutveckling.

Läs mer i Språkrådets omvärldsanalys 2012

av redaktionenSenast ändrad 2013-06-03 10:32

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: