Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Språkrådet och Göteborgs universitet bidrar till öppna språkdata

Språkrådet och Göteborgs universitet bidrar till öppna språkdata

Dokumentåtgärder

Två projekt med syfte att tillgängliggöra öppna språkdata har fått medel från Vinnova i utlysningen Öppna datakällor 2013.

Det ena är projektet LTLOD@SB med syfte att tillgängliggöra lexikala resurser i form av länkade öppna data som görs åtkomliga via Språkbanken i Göteborg. Därmed blir resurserna användbarare och fler kan använda dem, vilket är önskvärt med tanke på de stora summor offentliga medel och de omfattande arbetsinsatser som har lagts ner på deras utveckling.

Resurserna kommer från Språkbanken och DART, som båda utvecklar, underhåller och tillhandahåller digitala lexikala resurser för att utveckla språkteknologiapplikationer (Språkbanken) och för tillämpningar inom alternativ och kompletterande kommunikation (DART).

Det andra är Språkrådets projekt Öppna språkdata för att främja teknikutvecklingen för språken i Sverige. Projektets syfte är att stimulera utvecklingen av produkter och tjänster för språken i Sverige genom att bidra med språkresurser till en öppet tillgänglig nationell språklig infrastruktur. Målet är att göra så många som möjligt av Språkrådets befintliga språkresurser i form av ordböcker och termlistor fritt tillgängliga för återanvändning.

Läs mer hos Vinnova.
av redaktionenSenast ändrad 2013-12-06 14:12

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: