Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Språkrådet gör sina språkresurser tillgängliga för alla

Språkrådet gör sina språkresurser tillgängliga för alla

Dokumentåtgärder

Språkrådet har gjort innehållet i flera av sina ordlistor och ordböcker direkt tillgängligt för nedladdning under licensen Creative Commons BY. Det innebär att Språkrådet tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på råmaterialet på villkor att den som använder det anger att Språkrådet är upphovsman. Genom att fritt tillgängliggöra språkresurserna vill Språkrådet bidra till att stimulera utvecklingen av teknik som gagnar språken och språkanvändningen i Sverige.

Det kan till exempel handla om att använda språkresurserna för att utveckla appar för språkinlärning. Ordlistorna kan också användas av myndigheter och andra organisationer som stöd för översättning och tolkning.

Följande språkresurser kan laddas ner direkt från vår webbplats:

  • Lexins minoritetsspråkslexikon: Svenskt lexikon + tvåspråkiga lexikon mellan svenska och 19 minoritetsspråk, ca 28 000 uppslagsord för varje språk (i vissa fall 5 000).
  • Tolkordlista: Svensk basordlista, drygt 5 000 uppslagsord.
  • Flerspråkiga termlistor: sex små och stora svensk-finska termlistor på sammanlagt drygt 10 000 ord.

Ytterligare ett hundratal svensk-finska och svensk-romska termlistor som listas på webben kan tillgängliggöras på beställning.

Webbadress till språkresurserna: www.sprakochfolkminnen.se/psidata

Arbetet med att tillgängliggöra språkresurserna har finansierats med medel från Vinnova.

av redaktionenSenast ändrad 2014-10-02 13:02

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: