Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Satsning på digitala verktyg i skolan

Satsning på digitala verktyg i skolan

Dokumentåtgärder

Vi vet alldeles för lite om vilka digitala verktyg för läs- och skrivinlärning det finns i dag, vilken kvalitet de håller, hur de faktiskt används i skolorna – och hur de borde användas. Därför är det glädjande att Högskolan Väst nu får fem miljoner från Stiftelsen Marcus och Amelia Wallenbergs Minnesfond för ett forskningsprojekt om sådana språkresurser i skolan. Projektledare är Sylvana Sofkova Hashemi, universitetslektor i utbildningsvetenskap.

Projektet ska följa elever i årskurserna 1–3 på en skola i Göteborg, en i Trollhättan och en i Lidköping. De aktuella skolorna satsar redan sedan tidigare särskilt på it-stödd undervisning.

De verktyg för läs- och skrivinlärning projektet ska studera kan variera; det kan röra sig om allt från traditionella stavnings- och grammatikkontroller till talsyntesapplikationer, elektroniska tankekartor och gemensamma bloggar och wikier. Syftet med forskningsprojektet är att studera och klargöra vilka utmaningar den nya tekniken skapar. Forskarna ska tillsammans med lärarna också utveckla arbetsformer och metoder för det nya lärandet.

Läs mer hos Högskolan Väst.

av redaktionenSenast ändrad 2011-12-22 10:25

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: