Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter
Dokumentåtgärder

Nyheter på Språkteknologi.se

Upp en nivå
Här listas alla nya och gamla nyheter publicerade på Språkteknologi.se.

Meddela nyheter till redaktionen.

Nordiskt seminarium om teckenspråkskorpusar av redaktionen — Senast ändrad 2013-09-16 10:35

Arbete med att skapa teckenspråkskorpusar, dvs. språkligt uppmärkta och sökbara databaser med teckenspråksmaterial, pågår i Sverige och i andra delar av världen. Att skapa korpusar för...

[Läs mer] [extern länk]
Ny avhandling undersöker metoder för att automatiskt strukturera texter av redaktionen — Senast ändrad 2013-09-02 11:04

I sin avhandling ”Predicting Linguistic Structure with Incomplete and CrossLingual Supervision” behandlar Oscar Täckström, Uppsala universitet, frågan om hur man på automatiskt vis kan...

[Läs mer] [extern länk]
Plotagon omvandlar automatiskt manus till film av redaktionen — Senast ändrad 2013-09-02 10:57

Just nu arbetar det svenska företaget Plotagon med att ta fram ett socialt filmverktyg som ger vanliga användare möjligheten att göra egna filmer i 3D. Plotagon är ett språkteknologiskt...

[Läs mer] [extern länk]
BabelNet kombinerar WordNet och Wikipedia av redaktionen — Senast ändrad 2013-07-01 10:58

Ett datalingvistiskt laboratorium vid Sapienzauniversitetet i Rom har utvecklat webbplatsen BabelNet, som beskrivs som en ”uppslagsverksordbok” och en flerspråkig ontologi i kombination....

[Läs mer] [extern länk]
Hur blir databasinformation på ett språk till begriplig text på andra språk? av redaktionen — Senast ändrad 2013-06-26 10:20

Dana Dannélls, Göteborgs universitet, har i sin avhandling ”Multilingual text generation from structured formal representations” undersökt hur datorsystem kan omvandla databasinformation...

[Läs mer] [extern länk]
Master thesis defence 10 juni av redaktionen — Senast ändrad 2013-06-12 13:25

Sevasti Louizou in the MLT programme will defend her master's thesis "GF Modern Greek Resource Grammar". Master thesis defence: Sevasti Louizou - Development of a Computational...

[Läs mer] [extern länk]
Gavagai nu på 33-listan av redaktionen — Senast ändrad 2013-06-12 10:48

Det språkteknologiska företaget Gavagai har blivit upptagna på den prestigefulla 33-listan som Ny Teknik och Affärsvärlden varje år upprättar. 33-listan består av 33 svenska företag...

[Läs mer] [extern länk]
Språkteknologin lyfts fram i Språkrådets omvärldsanalys av redaktionen — Senast ändrad 2013-06-03 10:32

Språkrådet har nu färdigställt sin årliga omvärldsanalys för språksituationen i Sverige, med en tillbakablick på det år som gått. Rapporten behandlar situationen för svenska språket,...

[Läs mer] [extern länk]
Webbaserad teknik förändrar förutsättningarna för språklärande av redaktionen — Senast ändrad 2013-05-23 12:03

I en ny avhandling från Göteborgs universitet, ”Language learning and technology – Student activities in web-based environments”, undersöker Linda Bradley hur studenter använder...

[Läs mer] [extern länk]
Avhandling om analys av texters läsbarhet av redaktionen — Senast ändrad 2013-04-24 08:57

I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks ett nytt datorbaserat verktyg för analys av texters läsbarhet. Programmet har visat sig ge betydligt bättre resultat än äldre...

[Läs mer] [extern länk]
Datorlingvistisk undersökning av de politiska orden av redaktionen — Senast ändrad 2013-02-18 16:01

Svenska Dagbladet har genomfört en undersökning om hur politiska ord har använts i politiken mellan åren 1996 och 2012. Det handlar om ord som utanförskap, arbetslös, EU, tillväxt,...

[Läs mer] [extern länk]
Digitaliserade böcker möjliggör spännande språkforskning av redaktionen — Senast ändrad 2013-01-30 08:59

Efter att Google digitaliserat 4 procent av världens böcker och offentliggjort dem i form av en sökbar korpus, är det nu möjligt att titta på språkliga fenomen som tidigare inte gått att...

[Läs mer] [extern länk]
Gör långa texter kortare och enklare av redaktionen — Senast ändrad 2012-12-17 10:38

Webbtjänsten Friendlyreader är resultatet av ett nyligen avslutat forskningsprojekt på Linköpings universitet. Forskningsprojektet har finansierats av PTS genom regeringsuppdraget Digital...

[Läs mer] [extern länk]
Uppsala söker doktorander i datorlingvistik av redaktionen — Senast ändrad 2012-12-17 09:42

Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet har utlyst upp till två doktorandplatser i datorlingvistik. De sökande förväntas i första hand välja avhandlingsämne med...

[Läs mer] [extern länk]
Samisk språkteknologi på g men mer behövs av redaktionen — Senast ändrad 2012-12-11 10:49

I lägesrapporten ”De samiska språken i Sverige” (2012) skriver Sametinget om behovet av språkteknologi och språkinfrastruktur för samiska. Bland annat lyfter man fram behovet av...

[Läs mer] [extern länk]
Korpus på gång för teckenspråken i Finland av redaktionen — Senast ändrad 2012-12-11 08:59

Det är angeläget att samla och bevara teckenspråkigt material för framtiden. Det gäller särskilt det finlandsvenska teckenspråket som i dag endast har ett par hundra talare. Därför gör...

[Läs mer] [extern länk]
Se presentationer från Språket i den digitala tidsåldern av redaktionen — Senast ändrad 2012-11-29 13:28

Seminariet Språket i den digitala tidsåldern hölls i Stockholm den 23 november 2012. Det handlade om behovet av en språklig infrastruktur för det digitala samhället och var en del av...

[Läs mer] [extern länk]
Lund får digitalt klassrum i världsklass av redaktionen — Senast ändrad 2012-11-29 13:11

Vi befinner oss i dag vid en brytpunkt i skolans pedagogik, där bland annat skärmläsandet och interaktiva datorprogram tar över alltmer i undervisning och läromedel. Då behövs en...

[Läs mer] [extern länk]
Vetenskapsrådet satsar på språklig infrastruktur av redaktionen — Senast ändrad 2012-11-19 14:59

Vetenskapsrådet har beviljat 1,5 miljoner kronor i planeringsbidrag till projektet ”Mot en svensk e-infrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap”.Syftet med projektet är att planera...

[Läs mer] [extern länk]
Delta i PTS innovationstävling av redaktionen — Senast ändrad 2012-11-06 10:37

PTS, Post- och telestyrelsen, håller varje år innovationstävlingar där företag och forskningsinstitut kan ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling inom elektronisk...

[Läs mer] [extern länk]

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: