Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Ny avhandling om sjukjournaler

Ny avhandling om sjukjournaler

Dokumentåtgärder

Sumithra Velupillai, forskare på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, disputerade den 27 april på sin avhandling ”Shades of Certainty – Annotation and Classification of Swedish Medical Records”. Avhandlingen är utarbetad inom ramen för KEA-projektet från Vinnova och Hexanord från Nordforsk, Nordiska ministerrådet.

Syftet med avhandlingen är att genom språkteknologiska analyser av stora textmassor i elektroniska journaler förstå hur journaler kan tolkas mer systematiskt. Journalerna är ofta omfattande, varierar i språklig kvalitet och innehåller många gånger osäker information som kan vara svårtolkad. Och journalerna ska inte bara läsas av läkare utan även av sjuksköterskor, forskare, administratörer och patienter. Då gäller det att göra informationen mer kortfattad, begripligare och mer entydig. Sumithra Velupillai har inte minst fokuserat på analysmetoder kring osäker information, till exempel ord som misstänkt, troligtvis och sannolikt.

Något färdigt textverktyg har inte utarbetats, men forskningsresultaten är tänkta att kunna användas i framtida verktyg. Läs mer om avhandlingen hos Institutionen för data- och systemvetenskap, eller gå direkt till avhandlingen på Divaportalen.

Sumithra Velupillai deltar också i ett annat forskningsprojekt, ”Automatiserad översättning av röntgensvar till allmänsvenska – ett led i demokratiseringen av sjukvården”. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska universitetssjukhuset och Centrum för lättläst och är ett av nio beviljade projekt av totalt 503 inskickade idéer som nu fått anslag från Vårdalstiftelsens forskningssatsning Idéprovningen, som identifierar nytänkande forskning inom vård och omsorg. Projektet har beviljats 1,5 miljoner kronor.

Ett tydligt syfte i projektet är att patienter ska kunna ta del av sina journaler på ett enkelt sätt – att de görs språkligt lättillgängliga och enkla att hämta på internet med e-legitimation. Läs mer om projektet hos Institutionen för data- och systemvetenskap.

av redaktionenSenast ändrad 2012-05-14 12:02

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: