Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Läsvärda bidrag i språkteknologisk festskrift

Läsvärda bidrag i språkteknologisk festskrift

Dokumentåtgärder

Anna Sågvall Hein har under lång tid varit en framträdande person inom svensk språkteknologi. Hon har bl.a. forskat kring maskinöversättning, grammatikkontroll och korpuslingvistik. I höstas förärades hon förtjänstfullt med en festskrift, ”Resourceful Language Technology: Festschrift in Honor of Anna Sågvall Hein”, utgiven vid Uppsala universitet. Redaktörer är Joakim Nivre, Mats Dahllöf och Beáta Megyesi.

Några av bidragen:

Lars Ahrenberg, Searching Parallel Treebanks for Translation Relations

Lars Borin, Markus Forsberg and Lennart Lönngren, The Hunting of the BLARK – SALDO, a Freely Available Lexical Database for Swedish Language Technology

Kimmo Koskenniemi, How to Build an Open Source Morphological Parser Now

Beáta Megyesi, Bengt Dahlqvist, Eva Pettersson, Sofia Gustafson-Capková and Joakim Nivre, Supporting Research Environment for Less Explored Languages: A Case Study of Swedish and Turkish

Åke Viberg, Riding, Driving and Traveling – Swedish Verbs Describing Motion in a Vehicle in Crosslinguistic Perspective.

Studia Linguistica Upsaliensia, Acta Universitatis Upsaliensis 2008. ISBN: 978-91-554-7226-9. 210 sidor. Boken kan även laddas ner som pdf på http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:131983.

av redaktionenSenast ändrad 2009-04-15 12:00

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: