Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Hundraåriga avhandlingar nu digitalt tillgängliga för textanalys och språkundersökningar

Hundraåriga avhandlingar nu digitalt tillgängliga för textanalys och språkundersökningar

Dokumentåtgärder

Uppsala universitetsbibliotek är i fullt sjå med att digitalisera och publicera universitetets äldre avhandlingar – en samling som sträcker sig från 1602 till 1855.

Det långsiktiga projektet är ett samarbete med Södertörns högskola, och målet är att göra alla avhandlingar från Uppsala universitet fram till 1855 tillgängliga i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Det blir ett gediget åtagande, då universitetet producerade nästan 14 000 tryckta avhandlingar mellan 1602 och 1855. Hittills har över 2000 avhandlingar publicerats. Texterna läggs upp som bildfiler och görs sökbara i fulltext i databasen, och blir därmed även tillgängliga på Google.

Avhandlingar lånas och beställs ofta från universitetet, och är värdefulla för både studenter och forskare inom olika fält. I den första samlingen publicerade avhandlingar, som främst är från åren 1778–1855, är de flesta skrivna på svenska, till skillnad från de äldre som oftare skrevs på latin. Avhandlingarna möjliggör undersökningar av större textmaterial och fler texttyper än vad som tidigare har funnits till hands.

Läs mer

av redaktionenSenast ändrad 2015-05-13 16:04

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: