Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Gör långa texter kortare och enklare

Gör långa texter kortare och enklare

Dokumentåtgärder

Webbtjänsten Friendlyreader är resultatet av ett nyligen avslutat forskningsprojekt på Linköpings universitet. Forskningsprojektet har finansierats av PTS genom regeringsuppdraget Digital delaktighet, vars syfte är att göra webbinformation mer tillgänglig för alla medborgare.

Med Friendlyreader kopierar man in sin text i ett fönster och kortar sedan ner den till önskad längd med hjälp av ett reglage. Stilen kan göras olika stor och en markering kan läggas över den rad man läser för ökad läsbarhet. Man kan även få synonymer för vissa ord om man håller muspekaren över dem.

För att korta ner texten har utvecklarna använt samma teknik som Google använder för att ranka sidor. Kvaliteten på resultatet varierar från text till text, och risken finns förstås hela tiden att en del viktig information, och den röda tråden i texten, går förlorad.

Friendlyreader är gratis via projektets webb, och den kan också laddas ner till den egna datorn.

Inom projektet har man även utvecklat tjänsten Webblättläst, som rankar sidor på nätet efter hur lättlästa de är. Eller rättare sagt efter hur väl de följer vissa läsbarhetsmått: lix (läsbarhetsindex) för genomsnittliga antalet ord per mening samt andelen långa ord, ovix (ordvariationsindex) för andelen unika ord i texten eller NR (nominalkvoten) för andelen substantiv, prepositioner och partiklar jämfört med antalet pronomen, adverb och verb.

I ytterligare en tjänst, Checktext, kan man granska sin text och blixtsnabbt få fram lix- och ovix-värden.

av redaktionenSenast ändrad 2012-12-17 10:38

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: