Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Flera svenska centrum i Swe-Clarin

Flera svenska centrum i Swe-Clarin

Dokumentåtgärder

Swe-Clarinlänk till annan webbplats är den svenska delen av EU-projektet Clarinlänk till annan webbplats som syftar till att göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning tillsammans med avancerade språkteknologiska verktyg för att bearbeta och undersöka materialet. 

Swe-Clarin bygger upp infrastruktur i Sverige i form av flera Clarin-centrum i etablerade forskningsmiljöer som ska göra digitala språkresurser och språkverktyg tillgängliga för andra forskare i Sverige och Europa. Centrumen ska också ge utbildning, råd och stöd till forskare som vill använda infrastrukturen. Uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen sker under fem år från 2014 till 2019 med finansiering från Vetenskapsrådet.

Ett av Clarin-centrumen bildas på Språkrådet i Stockholm. Material som Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen har ska där göras tillgängliga för forskning inom Clarin-infrastrukturen. Det rör sig till exempel om ord-, namn- och termsamlingar, dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar. Språkrådet ska tillsammans med Digisam och TMH på KTH särskilt fokusera på att göra kulturminnesinstitutionernas inspelningar av talat språk mer tillgängliga för forskning.

Ger råd och vägledning

Varje projekt har sina specifika frågor om metod, etik, teknik och licenser, men svaren är delvis gemensamma. Clarin erbjuder expertstöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare på alla dessa områden. Samarbetsparterna inom Clarin kommer att arbeta med kunskapsspridning genom vägledningar, workshops, samarbetsprojekt och individuellt stöd. Syftet är att sänka trösklarna mot digital humaniora och främja ny forskning med digitala verktyg.

Ger tillgång till forskningsmaterial

Utöver att bevara material, kan Clarin även tillgängliggöra resurser så att flera forskare ges möjlighet att använda dem i sin forskning. Clarin är en kanal till material från många källor och gör det lättare för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att dela med sig av forskningsresultat och rådata.

Bidrar med analysverktyg

Med hjälp av Clarins högspecialiserade digitala verktyg är det lättare att identifiera namn och platser, känna igen talmönster eller berika källor med annotering. Verktygen kan med expertstöd anpassas till specifika forskningsfrågor inom olika projekt, och sedan tillgängliggöras för återanvändning av andra forskare inom infrastrukturen. Det öppnar nya möjligheter för forskningsmetod och presentation av forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap.

Erbjuder arkiv för lagring och bevarande

Clarin tillhandahåller datalager för forskningsdata i form av t ex källtexter , ljud- och videoinspelningar. För forskare inom humaniora och samhällsvetenskap är det värdefullt att kunna arkivera sina data på ett framtidssäkert sätt.

av redaktionenSenast ändrad 2015-06-02 11:37

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: