Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Europas språk hotas av brist på språkteknologi

Europas språk hotas av brist på språkteknologi

Dokumentåtgärder

De flesta europeiska språk står inför digital utrotning om inget görs. Det visar en ny studie från Europas ledande experter inom språkteknologi.

Genom att uppskatta nivån av språkteknologiskt stöd för 30 av de cirka 80 europeiska språken, drar experterna slutsatsen att det digitala stödet för 21 av de 30 undersökta språken är ”obefintligt” eller som bäst ”svagt”. Studien genomfördes av META-NET, ett europeiskt spetsforskningsnätverk som består av 60 forskningscentrum i 34 länder.

I studien, som utförts av fler än 200 experter och dokumenteras i 30 volymer av META-NET:s vitboksserie (se länk till den svenska rapporten nedan), bedöms det språkteknologiska stödet för varje språk inom fyra olika områden: maskinöversättning, talteknologi, textanalys samt tillgången till språkresurser. Totalt 21 av de 30 språken (70 %) placerades av experterna i den sämsta kategorin, där ”stödet är svagt eller obefintligt” för åtminstone ett område.

Flera språk, till exempel isländska, lettiska, litauiska och maltesiska, får detta betyg för alla fyra områden. I den andra änden av skalan fanns inget språk som ansågs ha ”utmärkt stöd”, och bara engelska som bedömts ha ”bra stöd”, följt av språk som franska, holländska, italienska, spanska och tyska med ”måttligt stöd”. Språk som baskiska, bulgariska, grekiska, katalanska, polska och ungerska har "fragmentariskt stöd", vilket placerar också dem i gruppen av högriskspråk.

”Vi måste se till att utrusta alla mindre språk och språk med få resurser med den nödvändiga basteknologin, annars är dessa språk dömda till digital utplåning”, säger Georg Rehm, en av redaktörerna för vitboksserien.

Svenska uppskattas ligga någonstans i mitten av de jämförda språken med:

  • måttligt stöd för grundläggande tal- och textresurser
  • fragmentariskt stöd för talteknologi och textanalys
  • svagt eller obefintligt stöd för maskinöversättning.

Den svenska rapporten drar följande slutsats:

”Vår inventering ger vid handen att den enda vägen framåt är att göra en storskalig koncentrerad satsning på utveckling av språkteknologiresurser för svenska, för att därigenom driva på forskning, innovation och utveckling. Behovet av stora datamängder och språkteknologisystemens ytterst höga komplexitet gör att det är av yttersta vikt att utveckla en infrastruktur och samlad forskningsorganisation för att främja gemensamt resursframtagande och -utnyttjande samt forskningssamarbete.”

Resultatet av META-NET:s studie visar tydligt att många av de europeiska språken har stora luckor i tekniken, vilka beror på 1. för stort fokus på engelska i en stor del av forskning och utvecklingsarbete, 2. på bristande engagemang och ekonomiska resurser och 3. på avsaknad av en tydlig vision för forskning och teknik.

I ett pressmeddelande skriver de europeiska språkteknologiexperterna inom META-NET: ”För att skapa och sprida den teknik som behövs för de flesta europeiska språk krävs en samordnad, storskalig satsning i Europa. Det finns starka skäl för att ta sig an denna enorma utmaning i en gemensam kraftansträngning mellan den Europeiska unionen, dess medlemsstater och associerade länder samt industrin. Några av dessa skäl är: hög per capita-kostnad för mindre språkgemenskaper, behovet av tekniköverföring mellan olika språk, bristande interoperatiblitet mellan resurser, verktyg och tjänster, samt det faktum att språkliga gränser ofta inte sammanfaller med politiska gränser. Europa måste vidta åtgärder för att förbereda sina språk för den digitala tidsåldern. De är en värdefull del av vårt kulturarv och som sådan förtjänar de att framtidssäkras.”

av redaktionenSenast ändrad 2012-09-27 09:43

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: