Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Avhandling om matchningsdriven semantisk modell

Avhandling om matchningsdriven semantisk modell

Dokumentåtgärder

I ”En matchningsdriven semantisk modell” rör sig Rudolf Rydstedt i fältet mellan ordboken och den interna grammatiken.

Rudolf Rydstedt, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, presenterar i sin avhandling en ny semantisk modell som utgår från den lexikaliska modell som ligger till grund för ordböcker som Svensk ordbok och Nationalencyklopedin. Ambitionen är att modellen ska kunna användas för att utforma storskaliga semantiska databaser – och för att göra belysande beskrivningar av betydelsesidan hos alla slags enheter i människans förråd av språklig kunskap.

Modern språkvetenskap har länge integrerat lexikonet som en del av grammatiken. I dag är det vanligt att tona ner skillnaden mellan lexikon och syntax; tidigare såg ledande teoretiker lexikonet som en bisak som mest behövdes för att syntaxens regler skulle ha något att operera på.

En matchningsdriven semantisk modell. Mellan ordboken och den interna grammatiken. Göteborgsstudier i nordisk språkgemenskap 19, Göteborgs universitet 2012. Läs abstrakt eller ladda ner avhandlingen hos Göteborgs universitet.

av redaktionenSenast ändrad 2012-10-19 09:37

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: