Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Avhandling om analys av texters läsbarhet

Avhandling om analys av texters läsbarhet

Dokumentåtgärder

I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks ett nytt datorbaserat verktyg för analys av texters läsbarhet. Programmet har visat sig ge betydligt bättre resultat än äldre mätverktyg.

Forskaren Katarina Heimann Mühlenbock har i arbetet med sin avhandling använt moderna språkteknologiska metoder och digitala språkresurser för att ta fram en effektiv metod för att mäta läsbarhet. Avhandlingen undersöker texter från tre olika genrer – skönlitteratur, nyhetstext och informationstext.

”Idag ställs stora krav på individen när det gäller förmåga att orientera sig i samhället och att självständigt fatta viktiga beslut. Det kan handla om allt från bankärenden till kontakt med myndigheter på nätet, där personens läsförmåga är avgörande”, säger Katarina Heimann Mühlenbock.

Ett bra språkteknologiskt verktyg för läsbarhetsanalys kan hjälpa skribenter att ta fram texter anpassade till olika grupper av läsare. Äldre metoder, som läsbarhetsindex (lix), är inte lika noggranna som det nya verktyget, kallat SVIT. En jämförelse visar att SVIT har en noggrannhet som varierar mellan 84 och 100 procent. Om man använde lix för samma uppgift blev resultatet mellan 45 och 99,5 procent.

Avhandlingens titel: I see what you mean. Assessing readability for specific target groups.

Författare: Katarina Heimann Mühlenbock.

Avhandlingen finns digitalt publicerad: http://hdl.handle.net/2077/32472

av redaktionenSenast ändrad 2013-04-24 08:57

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: