Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nyheter Blark: enkät om grundläggande språkresurser

Blark: enkät om grundläggande språkresurser

Dokumentåtgärder

Önskar du att det var lättare att få tag i svenska språkresurser att använda i språkteknologiska tillämpningar eller i undervisning? Du kan bidra till det genom att fylla i ett frågeformulär.

Den språkteknologiska forskningen och utvecklingen av språkteknologisystem behöver en infrastruktur av allmänt tillgängliga och standardiserade basresurser. Sådana resurser måste skapas för varje språk. För svenskans del finns det redan en rad resurser men det är oklart hur mycket och hur tillgängliga de är. Därför behövs en inventering och beskrivning av de befintliga språkresurserna och hur de används. Vidare är det viktigt att kartlägga vilka behov som finns för den framtida utvecklingen och användningen av språkresurser.

För kartläggningen av språkresurser och behoven ber vi dig att fylla i ett frågeformulär. Du kan fylla i den via webben http://www.speech.kth.se/prod/blark/blark.html eller i en textfil som finns att hämta från samma sida. Det finns en svensk och en engelsk version. Vi vill gärna ha ditt svar före den 31 maj 2007 för att dina resurser och behov ska komma med i sammanställningen.

För att inventeringen ska vara användbar är det viktigt att alla som arbetar med svensk språkteknologi deltar i inventeringen. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig!

Tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar:

Eva Forsbom (evafo@stp.lingfil.uu.se)
Beáta Megyesi (bea@stp.lingfil.uu.se)
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala universitet
Box 635
SE-751 26 Uppsala

Kjell Elenius (kjell@speech.kth.se)
Rolf Carlson (rolf@speech.kth.se)
Institutionen för tal, musik och hörsel
Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH
Lindstedtsvägen 24
SE-100 44 Stockholm


av redaktionenSenast ändrad 2007-05-11 13:48

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: