Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Nordisk vismansrapport om språkteknologi

Nordisk vismansrapport om språkteknologi

Dokumentåtgärder

En nordisk vismansrapport om språkteknologi, SpråkVis, har skrivits av Kimmo Koskenniemi, Torbjørn Nordgård och Krister Lindén på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.  Rapporten, en tioårsplan med syfte att göra de nordiska länderna till en ledande region i språkteknologi, överlämnades i juni 2006. 

Några viktiga slutsatser ur rapporten:

  • Vi måste sprida insikten till allmänhet och politiker att språkteknologi har en nyckelposition för att bevara och upprätthålla våra språk och vår kultur.
  • En BLARK-rapport bör tas fram där de grundläggande språkresurserna i Norden kartläggs.
  • Utifrån denna rapport bör en lämplig infrastruktur med språkteknologiska resurser för relevanta språk skapas. 
  • Resurserna bör kunna användas fritt för såväl forskning och undervisning som för kommersiell produktutveckling. Finansiärer bör kräva att forskare gör språkresurser
    tillgängliga för övriga forskare med så fria villkor och licenser som möjligt.


Läs rapporten [pdf].

av redaktionenSenast ändrad 2006-11-10 13:54

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: