Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Utbildning Grundutbildning
Dokumentåtgärder

Grundutbildning

av redaktionenSenast ändrad 2013-03-04 16:20

Grundutbildningar i språkteknologi/datalingvistik/datorlingvistik ges i dag i Sverige vid ett antal lärosäten. I vissa fall är det fråga om tre- eller fyraåriga utbildningsprogram, medan andra institutioner undervisar i ämnet i form av påbyggnadskurser.

Göteborg

Internationellt masterprogram i språkteknologi, 60/120hp.


Linköping

Programmet omfattar tre års heltidsstudier (180 poäng), och leder fram till kandidatexamen i kognitionsvetenskap. Programmet innehåller
grundläggande kurser i kognitiv psykologi, lingvistik och datavetenskap. Dessutom ges vetenskaplig metodträning inom tre områden: empirisk forskning, formell-logisk forskning och datormodellering. Programmet innehåller tre kurser i språkteknologi samt möjligheter till fördjupning i projektarbeten och kandidatuppsats.

Linköpings universitet erbjuder också ett masterprogram i kognitionsvetenskap samt språkteknologikurser inom andra utbildningsprogram som datavetenskap och civilingenjörsutbildningar.


Skövde

Utbildningsprogrammet motsvarar ett och ett halvt års heltidsstudier och har två delar: dels ett 40-poängsblock med kurser inom områdena datalingvistik, programmering och artificiell intelligens, dels ett examensarbete inom datalingvistik omfattande 20 poäng. Förkunskapskrav är en kandidatexamen (eller motsvarande) inom allmän lingvistik, fonetik eller något modernt språk.


Stockholm

Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH ger kurser för civilingenjörsstudenter i språkteknologi, såväl för talat som skrivet språk. Kurserna kan läsas som fristående kurser av var och en som uppfyller förkunskapskraven (kunskaper i programmering, datalogi och matematik, särskilt matematisk statistik). Däremot krävs inga förkunskaper i lingvistik.

Ett femårigt civilingenjörsprogram i datateknik med fördjupning mot språkteknologi.

Institutionen för lingvistik har ett kandidatprogram i lingvistik med en inriktning i datorlingvistik. Utbildningen ger en solid grund i lingvistik, kombinerat med kurser i programmering och datorlingvistik.

Den vänder sig till studenter som är intresserade av språkvetenskap och som är intresserade av att fördjupa sig i teknik baserad på humanvetenskap snarare än teknik baserad på naturvetenskap. Utbildningen ger god anställningsbarhet som datorlingvist/språkteknolog i till exempel it-branschen, eller möjlighet att fördjupa sig genom fortsatta studier i ett masterprogram. Kurserna i datorlingvistik går också att läsa som fristående kurser.

Uppsala

Språkteknologiprogrammet vänder sig till studenter som är intresserade av att kombinera språkvetenskap och informationsteknologi i en yrkeskarriär som språkteknologer. Utbildningen omfattar 3 år (180 hp) och leder till en filosofie kandidatexamen med språkteknologi som huvudområde. Vi välkomnar nya studenter varje höst. Kurserna som ges inom programmet kan även läsas som fristående kurser. För mer information, se våra webbsidor. (Uppsala universitet erbjuder även en masterutbildning i språkteknologi.)Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: