Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Dokument
Dokumentåtgärder

Dokument

av redaktionenSenast ändrad 2012-03-27 10:44

Under den här avdelningen finns allmänna och språkpolitiska dokument liksom länkar till ett urval dokumentarkiv.

Skicka material och synpunkter om dokument till redaktionen.

Språkpolitiska dokument

 • Utdrag ur språkbetänkandet Mål i mun (SOU 2002:27), kapitlet om språkteknologi [pdf]
 • Norsk språk og IKT – handlingsplan (2001)
 • Strategisk satsning på dansk sprogteknologi. Temarapport utgiven av Statens Humanistiske Forskningsråd  [pdf]

Branschrapporter och andra dokument

 • Rapport från Seminarium om språkteknologisk infrastruktur i Norden, Göteborg 2006. [pdf]

 • Vetenskapsrådets kartläggning av språkteknologiska databaser och framtida behov (feb. 2007) [pdf]

 • Svensk intresseanmälan om deltagande i europeiskt infrastruktursamarbete inom projektet Clarin (feb. 2007) [pdf]
 • Survey of the State of the Art in Human Language Technology [pdf]
 • Vart tar språkteknologer vägen? En miniundersökning av f.d. språkteknologstudenters arbeten och deras syn på sin utbildning. Beata B. Megyesi, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, juni 2005. [pdf]
 • Slutrapport för NLTNet:s möte i Köpenhamn, mars 2005 - Nordic Technology Network in Applied Language Technologies [pdf]
 • Henrik Holmboe (red.), Nordisk sprogteknologi - Årbog for Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram 2000-2004. Museum tusculanums forlag. Utgivna 2001-2005 av Norfa, Nordisk forskerutdanningsakademi.
 • Rapport [pdf] och presentationer [pdf] från språkkontrollseminariet i Pargas, Finland 2005
 • Maskinöversättning: språkteknologisk utredning till Näringsdepartementet 1999 [pdf]

Svenska dokumentarkiv

 • Språkteknologi.se:s arkiv över svenska doktorsavhandlingar inom språkteknologi


Internationella bok- och dokumentarkivDriven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: