Skip to content. Skip to navigation

Språkteknologi.se

Personal tools
You are here: Start page Disputation om textklustring på KTH
Document Actions

Disputation om textklustring på KTH

What Informationssökning
When 2009-04-06
from 13:15 to 16:00
Where Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
by Rickard Domeij last modified 2009-03-16 13:18
Magnus Rosell disputerar i datalogi på KTH i Stockholm med avhandlingen Text Clustering Exploration-Swedish Text Representation and Clustering Results Unraveled. Ett utdrag ur den svenska sammanfattningen:

"Textklustring delar upp en mängd texter i kluster (delmängder), så att texterna inom dessa liknar varandra till innehåll. Man kan använda textklustring för att uppdaga strukturer och innehåll i okända textmängder och för att få nya perspektiv på redan kända. De huvudsakliga bidragen i denna avhandling är en undersökning av textrepresentationer för svenska texter och fortsättning på arbetet med klustring som ett utforskningsverktyg. Vi har också arbetat med synonymer och utvärdering av klustringsresultat."

More information about this event


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: