Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Användarmanual
Dokumentåtgärder

Användarmanual

av redaktionenSenast ändrad 2006-04-19 17:26

Detta är en användarmanual under konstruktion

Användarmanual för redaktionen/adminstratörer gällande den Plonade versionen av Språkteknologi.se
 [Manual för andra användare finns under sprakteknologi.se/anvaendarmanual/manual-foer-medlemmar/]


Allmänna riktlinjer

  • För allt infört material gäller att formuleringar i största möjliga mån bör vara värdeneutrala. Undvik därför uttryck som ”den smartaste lösningen”, ”kompetenta medarbetare”, osv.
  • Alla texter bör vara skrivna i tredje person. Skriv t.ex. ”inom projektet undersöks” i stället för ”vi undersöker”.
  • Se till att texten i beskrivningsfältet inte slutar med något returtecken, då detta kommer att synas i listningen.
  • Material under resurser (produkter, FoU-system, samlingar) och aktörer (organisationer, företag, projekt) samt under utbildning, dokument och länkar bör i möjligaste mån finnas på både engelska och svenska. Däremot räcker det om nyheter och händelser finns på svenska. Dock bör alltid ett objekt för engelska skapas, även om ingen egentlig översättning görs (detta gäller alla typer av objekt). De publicerade texterna under ”Vad är språkteknologi?” finns bara på svenska. Ev. engelska texter kan man i stället länka till.
  • Texter under resurser, aktörer och utbildning bör i möjligaste mån vara mycket korta, helst inte längre än 400 tecken. Texter under ”Vad är språkteknologi?” kan variera i längd men är idealt på en maxlängd motsvarande en A4. I dessa översiktliga texter kan man sedan skapa interna eller externa länkar till mer djuplodande texter.
  • Backup-policy: varje natt runt kl 04:00 görs backup, vilket innebär att om något som lagts till råkar raderas innan detta klockslag så kan det inte fås tillbaka från backup-banden.


Logga in

Kräver användarnamn och lösenord.


För att lägga till något objekt, t.ex. en produkt eller en nyhet

Gå in på de svenska sidorna. Ett objekt bör skapas i den mapp där det hör hemma, dvs. ett projekt-objekt skapas i mappen ”Projekt” och en nyhet i mappen ”Nyheter”. Händelser, som saknar egen mapp, skapas i mappen ”Nyheter”. Välj ”lägg till i mappen”. Välj aktuell objekt-typ i den utfällda menyn. Det finns följande att välja på:
   
Nyhet: st news
Händelse: händelse
Organisation: st organization
Företag: st company
Projekt: st project
Produkt: st product
FoU-system: st rnd
Samling: st collection
(Utbildning: graduate place)
(För ”Vad är språkteknologi?” finns även objekttypen ”multipage article”, i vilken texter läggs upp med ”Article”. Se ”För att lägga till en ny mapp” nedan.)

Fyll i de olika fälten. För att få ett större fönster för beskrivningen (”main text”), vilket kan underlätta skrivandet, klicka på förstoringsglaset/plustecknet. För att lämna det större fönstret, klicka på förstoringsglaset/minus i det högra hörnet.
Välj ”spara” längst ned på sidan.

Välj ”egenskaper”. Gå till rutan ”Skapad av”. Ändra namnet till ”redaktionen”. För texter som skrivits av andra, t.ex. artiklar i mappen ”Vad är språkteknologi? ”, välj författarens namn i fältet ”skapad av” i stället.

För att innehållet ska vara sökbart på sidorna, ska också nyckelord väljas i nyckelordslistan. Flera nyckelord kan väljas för varje post. Vid Publiceringsdatum kan man välja ett framtida datum då innehållet blir tillgängligt (det måste naturligtvis också vara publicerat). Anger du inget datum blir innehållet synligt omedelbart. Förfallodatum: Efter detta datum kommer innehållet att bli osynligt för andra. Om inget datum anges kommer innehållet aldrig att förfalla.

Välj ”spara” längst ned på sidan. Gå sen till fältet ”tillstånd” om objektet i fråga är färdigt och ska publiceras. Välj ”publicera” i den utfällda menyn.


För att lägga till ett meddelande-formulär

Välj ”lägg till i mappen”. Välj ”form mailer” i den utfällda menyn. Fyll i titel (t.ex. ”Meddelande till redaktionen”). Välj [Mail Header]. Skriv string:Språkteknologi vid ”Recipient's full name”. Skriv string:info@sprakteknologi.se vid ”Recipient's e-mail address” (eller annan mottagaradress). Välj [Mail Message]. Skriv string:Meddelande till redaktionen vid ”Subject”. Översätt objektet till engelska/svenska. Ändra tillstånd/state till ”enable anonymous send”. För att ändra submit och reset knappen gå till [Form] och sedan till rubriken ”Buttons”. För att ändra texten som syns på knappen, modifiera det första ordet - det med versal. För att ev. ta bort någon knapp, ta bort texten.

För att ändra rubrikerna till de olika fälten, välj ”modify form zmi”. Klicka på det som ska ändras, och modifiera texten vid ”Title”. Välj ”Save Changes” längst ned på sidan. För att gå tillbaka till övriga fält klicka på ”form” uppe i vänstra hörnet. För att gå tillbaka till själva meddelandet, ändra URL:en.

Skriv den text från vilken meddelandet skall länkas (genom att ha valt ändra/edit för aktuell sida). Markera den eller de ord som ska länkas och välj ikonen ”internal link” (kedjan). Välj ”my recent items”. Välj det nyskapade meddelande-objektet. Om det finns flera med samma namn, så ligger det senast skapade överst. Välj OK. Välj spara längst ned på sidan.


För att översätta till engelska

Välj ”translate into” och sen "English". Fyll i fälten. Välj ”save” längst ned på sidan. I fältet ”state”, välj ”publish” i den utfällda menyn.
Välj ”properties”. Ändra ”Creators” till ”editorial staff”. Välj ”save” längst ned på sidan.

För att ta bort ett objekt

Om du vill ta bort ett objekt helt och hållet, välj ”åtgärder” – ”ta bort” resp. ”actions” – ”delete”. Klicka OK på meddelandet om du är säker på att du vill ta bort objektet. Obs att det måste tas bort på båda språken.

För att ändra i ett objekt

Behöver en text redigeras, välj fliken ”ändra” (edit). Revidera och avsluta med ”spara”. Dokumentet behöver inte publiceras på nytt; ändringarna förs in automatiskt.

För att lägga till en ny mapp

Behöver en helt ny mapp läggas till, välj ”mapp” under fliken ”lägg till i mappen”. Välj sedan relevant objekttyp under fliken ”lägg till post”/lägg till i mappen”. Fyll i text på vanligt sätt. Kortbeskrivning behövs normalt bara för huvudmappen, inte för varje enskilt underobjekt. Vill man sedan att de olika posterna ska synas direkt i huvudmappen, gå till fliken ”visa” och markera ”välj innehållspost som förvald vy”. Välj i nästa steg den post som ska visas.

Undantag för ”Vad är språkteknologi?”: För att lägga till ett nytt område, välj ”multipage article” under fliken ”lägg till i mappen”. I denna mapp läggs sen texter upp med "lägg till Article".

För att sortera ordningen på listorna med objekt

Välj ”innehåll” när aktuell lista visas. Sortera med hjälp av pilarna ”ordningsföljd”. Klicka snabbt så många steg du vill flytta objektet.

Obs.: Om det är en mapplistning så gäller detta. Om det däremot är en listning med hjälp av stTopic så går man in under "kriterier" och väljer vad det ska sorteras på.


För att ändra namn på ett objekts URL

Välj ”innehåll” när aktuell lista visas. Bocka för objektet i fråga. Välj ”byt namn” och skriv in ny filadress.

(peterns kommentar: Användes eventuellt med försiktighet. Jag är inte 100% säker på att detta inte kan paja översättningar.)


Specifikt för objekt under Aktörer och Resurser


Nyheter:
”Titel” och ”Main text” (beskrivning) är obligatoriska. Är Main text längre än 400 tecken, visas de ca 200 första. Den resterande texten ges med länk en nivå ner under rubriken [Läs mer]. Ange en extern länk, där man kan läsa mer om nyheten i fråga. Detta görs i fältet ”External link”, i vilket fall länken visas som [Extern länk] vid nyheten. Behöver man lägga till ytterligare en länk, kan den väljas från fliken ”lägg till i mappen”.

När en nyhet är publicerad skall den synas i den högra nyhetsmenyn. ”Förfallodatum” under ”egenskaper” bör inte anges, då detta innebär att nyheten också försvinner ur listningen.


Händelse: En händelse visas i menyn ”på gång”. Där läggs aktiviteter som förknippas med ett datum, t.ex. konferenser, seminarier och saker med deadline.

Organisationer: Ge en beskrivning (text) av organisationen samt ange dess URL.

Företag: Ge en beskrivning (main text) av företaget samt ange dess URL.

Projekt: Om projektet är svenskt anges ansvarig organisation i fältet ”Organisation”. Är projektet internationellt anges svensk
partner. Ange tidsgränser för projektet i datumfälten (om det är tidbegränsat).


Personer:

Produkter:
Här finns fyra fält att fylla i: företag, URL till företag, URL till produkt, URL till demo. Obs. att om det finns en demo, fundera på om det är något att lägga upp på ingångssidan under ”prova på” alt. som länk under relevant område i mappen ”Vad är språkteknologi?”.

FoU-system: Fyll i URL till systemet ifråga.

Samlingar: Fyll i URL till samlingen ifråga.

Kommentarer till andra mappar


Utbildning: Utbildningarna är för tillfället HTML-sidor och ändringar/tillägg görs direkt på sidan.

Dokument: Detta är en HTML-sida och ändringar/tillägg görs direkt på sidan.

Länkar: Detta är en HTML-sida och ändringar/tillägg görs direkt på sidan.Administrativa inställningar

Undermappar, utdelning, kriterier etc.


Läs- och länktips


Andy McKay (2004) ”The Definitive Guide to Plone” [Läs mer]Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: