Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Aktörer Projekt
Dokumentåtgärder

Projekt

Upp en nivå

På denna sida listas projekt inom svensk språkteknologi.

Skicka material och synpunkter om projekt till redaktionen.

CarSim 3.0 av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:00

Målet med CarSim 3.0 är att automatiskt konvertera olycksrapporter från bilolyckor från skriven form till animerade sekvenser.

Organisation: Lunds universitet
2002-01-01 -- 2004-12-31

[extern länk]
CLARITY av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:00

CLARITY is an EU-funded research project with the aim to provide a cross language information retrieval system for text and audio documents.

Organisation: SICS
2001-02-01 -- 2004-01-31

[extern länk]
Crosscheck - svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:00

Detta forskningsprojekt har utvecklat grammatikgranskningsprogram speciellt avpassade för användare med svenska som andraspråk.

Organisation: KTH
2001-11-01 -- 2004-10-31

[extern länk]
D'Homme av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:10

The D'Homme project addresses the theoretical challenges in language understanding and dialogue management for controlling and querying multiple networked devices from inside or outside the home.

Organisation: Göteborgs universitet
2001-01-01 -- 2001-12-31

[extern länk]
Direkt profil av redaktionen — Senast ändrad 2006-03-31 09:45

Projektet utgör ett försök att kombinera dels empirisk inlärningsforskning och datorlingvistik, dels forskning och pedagogisk utveckling. Ett datorprogram, Direkt Profil, håller på att utvecklas som skall användas som metodologiskt stöd för forskningen om hur svenskar skriver franska. 

Organisation: Lunds universitet
2005-01-01 -- 2007-12-31

[extern länk]
Function Words in Speech Processing av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:11

The project involves a number of studies investigating the role of function words in speech processing.

Organisation: Lunds universitet
2001-11-01 -- 2004-10-31

[extern länk]
GramTrans av redaktionen — Senast ändrad 2007-12-03 14:36

Projektet Gramtrans utvecklar bl.a. svensk-engelsk och svensk-dansk maskinöversättning. Gramtrans är ett samarbete mellan två språkteknologiska företag, danska GrammarSoft ApS och norska Kaldera Språkteknologi AS.

Organisation: http://www.gramtrans.com/
[extern länk]
GROG av redaktionen — Senast ändrad 2006-08-18 12:36

The purpose of this project is to model the structuring of speech in terms of prosodic boundaries and groupings in various communicative situations.

Organisation: Umeå Universitet och KTH
2002-01-01 -- 2004-12-31

[extern länk]
Integrated language tools for writing and document handling av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:13

The aim of the project is to develop and integrate different language tools in an environment for writing support.

Organisation: KTH
1999-01-01 -- 1999-12-31

[extern länk]
Interactive Language Technology av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:13

The project develops and applies interactive tools for natural language technology. This includes multilingual authoring systems, multilingual dialogue systems, and resource grammars.

Organisation: Chalmers
2001-11-01 -- 2004-10-31

[extern länk]
KOMA av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:14

Korpusbaserad maskinöversättning (KOMA) är ett projekt som utvecklar system och metoder för domän- och genrebegränsad maskinöversättning.

Organisation: Linköpings universitet
2001-11-01 -- 2004-10-31

[extern länk]
LATOS av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:14

The aim of the project is to develop an open source code repository for dialogue systems development and document processing.

Organisation: Linköpings universitet
2001-11-01 -- 2004-10-31

[extern länk]
MATS av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:15

The MATS project concerns the methodology and application of a translation system.

Organisation: Uppsala universitet
2000-01-01 -- 2001-12-31

[extern länk]
MIFIS av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:15

The overall research goal of the project is to incorporate document and text processing techniques in multimodal dialogue systems.

Organisation: Linköpings universitet
2001-11-01 -- 2004-10-31

[extern länk]
Multimodal databas över spontantal i dialog av redaktionen — Senast ändrad 2007-05-03 09:09

Inom projektet utvecklas en multimodal databas över spontana dialoger som ska bli allmänt tillgänglig för hela forskningssamhället.

Organisation: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH.
2007-01-01 -- 2007-12-31

[extern länk]
Multimodal Dialogue Systems for Industrial Applications av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:16

The project aims at investigating dialogue models for multi-modal interaction and realize prototype implementations for various types of such systems.

Organisation: Linköpings universitet
2001-01-01 -- 2001-12-31

[extern länk]
Multimodal Interaction for Information Appliances av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:16

The project's vision and a long term research objective is to investigate the nature of, and develop systems for, multimodal interaction with home information in a very wide sense, from structured descriptions to simple text documents.

Organisation: Linköpings universitet
2001-01-01 -- 2001-12-31

[extern länk]
Nomen Nescio av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:17

Nomen Nescio är Nordiskt Nätverk för Namnigenkänning. Nätverkets övergripande syfte är tudelat: att utveckla en resursbas av kunskap, standarder och konkreta verktyg för namnigenkänning i och för de nordiska språken, samt att knyta samman forskningsmiljöer i Sverige, Norge och Danmark.

Organisation: Göteborgs universitet
2001-01-01 -- 2003-12-31

[extern länk]
Nordic words av redaktionen — Senast ändrad 2007-02-20 16:35

Nordic Words (Nordiska ord) påbörjades hösten 1996 som ett delprojekt inom Projekt Runeberg.

Under flera år utgjorde webbplatsen www.speling.org en samlingsplats för stavningsordlistor på de skandinaviska språken. Ordlistorna har utvecklats i symbios med olika fria programvaror för stavningskontroll. 

Till utvecklingen kommer Wikipedia (grundad 2001) med sidoprojektet Wiktionary, där man hittar definitioner av alla tänkbara termer på olika språk, men också en stor sökbar textmassa med exempel på ordens användning. Vidareutveckling av språkstödet inom OpenOffice.org innebär att även grammatikkontroll och synonymordbok behöver anpassas till olika språk. För detta krävs ett underlag som ännu (2006) saknas på svenska. För flera andra språk, men inte de skandinaviska, finns omfattande översättningsordlistor, till exempel inom projektet Freedict.org.

Organisation: Projekt Runeberg
[extern länk]
Nordisk nätordbok av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:17

Projekt som syftar till att ta fram dels en tvärspråklig lexikontjänst för nordiska språk, dels en tvärspråklig söktjänst för i första hand de skandinaviska språken.

Organisation: KTH, CST m.fl.
2005-01-01 -- 2007-12-31

[extern länk]

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: