Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Aktörer Organisationer
Dokumentåtgärder

Organisationer

Upp en nivå

På denna sida listas organisationer med koppling till språkteknologi i Sverige. Till exempel återfinns här akademiska forskningsgrupper och forskningscentra.

Skicka material och synpunkter om organisationer till redaktionen.

Arbetsgruppen för språkvård och språkteknologi i Norden av redaktionen — Senast ändrad 2006-09-05 12:06
"Arbetsgruppen för språkvård och språkteknologi i Norden" arbetar med språkteknologi ur ett språkvårdsperspektiv och består av språkvårdare från de officiella språkvårdsorganisationerna i Norden. Gruppen vill verka för att produkter med god språklig kvalitet tas fram, även för små språk och grupper med särskilda behov. Samtidigt vill man främja samarbete mellan språkvård, forskning och industri i Norden.
[extern länk]
Centrum för språkteknologi (CLT) av redaktionen — Senast ändrad 2007-04-20 11:33
Centrum för språkteknologi (CLT) vid Göteborgs universitet är ett forskningssamarbete mellan flera forskargrupper i språkteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers.
[extern länk]
CTT av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:23
CTT (Centrum för talteknologi) är en plattform för samarbete mellan svenska företag, icke-kommersiella organisationer och akademisk forskning inom området talteknologi. CTT är en enhet inom Institutionen för tal, musik och hörsel, KTH, Stockholm.
[extern länk]
Datorlingvistikgruppen vid Stockholms universitet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:23
Datorlingvistikgruppen vid Stockholms universitet är en del av Institutionen för lingvistik. Gruppen ger kurser i datorlingvistik och forskar inom NLP-området.
[extern länk]
GSLT av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:24
GSLT - Sveriges nationella forskarskola i språkteknologi - är ett samarbete mellan forskningscentra och utbildning i språkteknologi i Sverige. GSLT koordineras av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.
[extern länk]
GU Dialogue Systems Lab av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:25
Göteborgs universitets dialoglab är en forskningsgrupp bestående av personer från Institutionen för lingvistik och Institutionen för datavetenskap vid Göteborgs universitet. Gruppen utforskar användningen av språkteorier för att förbättra dialogsystem.
[extern länk]
Hjälpmedelsinstitutet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:26
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar bland annat provning och upphandling av hjälpmedel, forskning och utveckling samt information.
[extern länk]
LT World av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:27
LT World är det största dokumentationscentret för språkteknologi på Webben. Tjänsten tillhandahålls av German Language Technology Competence Center vid DFKI.
[extern länk]
MALT vid Växjö universitet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:27
Forskningsgruppen MALT - Models and Algorithms for Language Technology - fokuserar på parsning och semantisk representation. Exempel på applikationsområden är informationssökning, informationsextraktion och fråge-svarssystem.
[extern länk]
NEALT av redaktionen — Senast ändrad 2007-09-07 09:10
För att ytterligare stärka och bredda samarbetet inom Norden och kringliggande länder bildades hösten 2006 organisationen Northern European Association for Language Technology (NEALT).
[extern länk]
NLPLAB vid Linköpings universitet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:28
NLPLAB är en forskningsgrupp vid Institutionen för datavetenskap vilken arbetar med NLP - både teoretiska och tillämpade aspekter - samt relaterade områden av kognitionsvetenskap.
[extern länk]
NorDokNet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:29
NorDokNet är ett nordiskt nätverk för dokumentationscentra för språkteknologi, ett samarbete mellan centra i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Koordinator för NorDokNet är Center for Sprogteknologi (CST), Danmark.
[extern länk]
SICS av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:29
Informationsåtkomsttemat på SICS - Swedish Institute of Computer Science - angriper tre huvudsakliga flaskhalsar för nästa generation av informationsåtkomstsystem, nämligen att systemen vet för lite om texter, för lite om användaren, samt presenterar resultaten på ett otillräckligt sätt.
[extern länk]
SigInfra - intressegrupp för språkteknologisk infrastruktur av redaktionen — Senast ändrad 2007-09-07 09:16
2007 bildades en Sig-grupp (Sig = Special interest group) med namnet Intressegruppen för språkteknologisk infrastruktur (SigInfra) inom den nordeuropeiska språkteknologiorganisationen NEALT .Syftet med SigInfra är - att stärka samarbetet om språkteknologisk infrastruktur mellan de länder och regioner som är knutna till NEALT- att samordna aktiviteter relaterade till språkteknologisk infrastruktur i de anknutna länderna- att främja utvecklingen och användningen av gemensam infrastruktur i de anknutna länderna.En aktuell uppgift för gruppen är att arbeta för en samordnad nordisk medverkan i det europeiska infrastrukturarbetet inom projektet Clarin. Alla som vill bidra till eller visa sitt stöd för ett sådant arbete uppmanas registrera sig som medlemmar.
[extern länk]
SPINN av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:30
SPINN är ett tvärvetenskapligt nätverk med forskare i Skandinavien och på Island, med fokus på språkteknologi och informationssökning på de nordiska språken.
[extern länk]
Språkdata vid Göteborgs universitet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:30
Lexikologi och språkvetenskaplig databehandling hör till Institutionen för svenska språket. Där finns bland annat Språkbanken med ett stort antal korpusar.
[extern länk]
Språkteknologigruppen i Göteborg av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:31
Språkteknologigruppen i Göteborg är intresserad av språk, både mänskliga och artificiella. Huvudfokus ligger på precisa och begränsade språk.
[extern länk]
Språkteknologigruppen vid NADA, KTH av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:32
Språkteknologigruppen vid NADA, KTH intresserar sig för alla aspekter av mänskligt språk och datorer.
[extern länk]
Språkteknologigruppen vid Uppsala universitet av redaktionen — Senast ändrad 2006-04-07 16:32
Språkteknologigruppen vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet arbetar med forskning och utbildning i datorlingvistik och språkteknologi. Fokus ligger på maskinöversättning, flerspråkiga parallella korpusar och automatisk grammatikextraktion. Kurser i datorlingvistik erbjuds inom det 3- eller 4-åriga språkteknologiprogrammet.
[extern länk]
STIMDI av redaktionen — Senast ändrad 2007-08-30 11:27
STIMDI, Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion är en ideell förening. Organisationens syfte är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området användbarhet och människa-datorinteraktion.
[extern länk]

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: